Tedenske novice 26.5.2017

23. redna seja občinskega sveta

Na sevniškem gradu je v sredo potekala 23. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. Člani sveta so sprejeli predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017. S subvencijo Občine Sevnica se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve pomoči na domu v primerjavi z vključevanjem v institucionalno varstvo. Za uporabnike storitve cena ostaja enaka.

Sprejet je bil predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v občini Sevnica. Ker zakon o prostorskem načrtovanju v delu komunalnega prispevka ne pozna posebnih olajšav za mlade družine, je Občina Sevnica to uredila že leta 2014 s posebnim občinskim pravilnikom. Občinski svet je sprejel sklep, da kot mlada družina šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok, in življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku.

Zaradi v zaključnem računu preteklega leta ugotovljenega presežka in spremenjene dinamike pridobivanja v tekočem proračunu načrtovanih investicijskih virov je bil pripravljen in sprejet Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017. Člani sveta so se na seji seznanili z razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo projekta umestitve atletske steze s tribunami na območju načrtovanega sevniškega stadiona.

Praznik Krajevne skupnosti Tržišče

Krajevna skupnost Tržišče je včeraj z osrednjo prireditvijo obeležila svoj krajevni praznik. Praznično in veselo vzdušje je v domačo kulturno dvorano prinesel zelo raznolik in bogat kulturni program, v katerem so svoje glasbene in plesne talente pokazali: otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Tržišče, šolska plesna skupina, citrarka Nuša Štih in čelistka Ajda Jamšek, pevci Društva vinogradnikov Malkovec, Ljudske pevke s Telč in Mlade žurerke.

Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Janez Virant in župan Srečko Ocvirk, orisala krajevne in občinske investicije, se zahvalila za dobro sodelovanje vsem soustvarjalcem prijetnega bivanjskega okolja in poudarila, da vsak posameznik z dobrimi odnosi in družbenim udejstvovanjem pomembno prispeva k dvigu kakovosti bivanja. Ob vezni besedi moderatorke Magde Flajs sta nato podelila priznanja za dolgoletno in predano delo na področju družabnega udejstvovanja, društvenih dejavnosti, prostovoljstva in prepoznavnosti domačih krajev, in sicer Štefki Lenič, Olgi Majcen, Toniju Janežiču in Marjanu Dirnbeku.

Obiskovalci so si v bližnjem gasilskem domu po prireditvi ogledali razstavo, ki izbrano prikazuje pestro15-letno kronologijo delovanja Turističnega društva Tržišče.

49. občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«

V cestno-prometnem znanju in kolesarskih veščinah so se v Sevnici na tekmovanju »Kaj veš o prometu« včeraj pomerili šolarji osnovnih šol sevniške občine. Soorganizacija tekmovanja je bila že 49. leto zapored utečeno izvedena s strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, sodelavcev občine, Policijske postaje Sevnica in Avtošole Prah Sevnica.

36 udeležencev tekmovanja, med njimi sta bili 2 tekmovalki, se je najprej zbralo na otvoritvenem delu tekmovanja. Nasvete za varno in odgovorno vključevanje v promet sta v nagovorih podala župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in ravnateljica gostujoče Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Mirjana Jelančič. Tekmovalne preizkušnje so v nadaljevanju dneva zajemale teoretični preizkus znanja iz cestno-prometnih predpisov, preizkus spretnostne vožnje z gorskim kolesom na poligonu pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, nato pa še ocenjevalno vožnjo na prometnih površinah po mestu Sevnica, vse pod budnim očesom ocenjevalne komisije predstavnikov vseh sodelujočih institucij.

Zmagovalec tekmovanja je postal Matjaž Knez iz OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki bo kot najbolje ocenjeni tekmovalec sevniško občino zastopal na državnem tekmovanju jutri, 27. maja, na Ptuju. Drugo mesto je osvojil Luka Lazar, prav tako iz OŠ Milana Majcna Šentjanž, tretje pa učenec OŠ Blanca Sani Abram. Na vrhu skupinskega seštevka točk je bila OŠ Milana Majcna Šentjanž, druga OŠ Sava Kladnika Sevnica, tretje mesto pa je osvojila OŠ Tržišče. Najuspešnejšim so priznanja in nagrade podelili predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica Drago Kovač, koordinator tekmovanja s strani Občine Sevnica Jurij Kuhar in ravnateljica Mirjana Jelančič.

Sočasno s tekmovanjem »Kaj veš o prometu« je sevniška šola včeraj gostila še področno tekmovanje ŠKL Tee-ball. Gre za športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta, vodilo programa pa je zabava in učenje osnovnih veščin baseballa. Poleg učenja športnih veščin je ta program namenjen pridobivanju izkušenj skupinskega dela za doseganja skupnih rezultatov, saj v ekipi lahko sodelujejo vsi otroci v razredu.

Javna razgrnitev za območje poslovne cone Boštanj

Od 23. maja do 7. junija 2017 je v teku javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator. Javna razgrnitev poteka v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica ter Krajevne skupnosti Boštanj, gradivo pa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Sevnica.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v torek, 30. maja, ob 17. uri v prostorih TVD Partizan Boštanj. V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, ali pa z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.

Prva revija predšolskih in mlajših šolskih otroških pevskih zborov

Po aprila izvedeni tradicionalni reviji otroških in mladinskih zborov je v sredo potekala revija predšolskih in mlajših šolskih otroških pevskih zborov občine Sevnica pod imenom »Ringaraja«. Na pevskem srečanju, ki ga je pripravila sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je na odru sevniške kulturne dvorane nastopilo pet predšolskih zborov, in sicer iz Osnovne šole Krmelj, Osnovne šole Boštanj, vrtcev pri Osnovni šoli Blanca in Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž ter Vrtca Ciciban Sevnica. Revija se je zaključila s skupno pesmijo.

Posavska razstava ročnih del

Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavja v sodelovanju z Društvom upokojencev Razbor vabi na otvoritev 4. Posavske razstave ročnih del z naslovom »Šepet cvetlic«, ki bo danes ob 17. uri v Domu krajanov Razbor. Razstava izdelkov društev upokojencev Posavja bo na ogled do 25. junija vsako soboto in nedeljo od 9. do 15. ure, ob delavnikih pa po predhodnem dogovoru.

Srečanje ljudskih pevcev v Boštanju

Ljudski pevci iz Boštanja bodo nocoj v dvorani TVD Partizana Boštanj izvedli koncert ljudskih pesmi, ki se pričenja ob 19. uri. Tudi tokrat so v goste povabili več pevskih prijateljev, med katerimi bodo: Ljudske pevke Žejno, Ljudske pevke Azelea Boštanj, Ljudski pevci iz Tuhinjske doline in Dobovski pevci.

Jutri test hoje in Cooperjev test zmogljivosti

Na makadamskem nasipu ob Srednji šoli Sevnica na Savski cesti bosta jutri, 27. maja, potekala test hoje in Cooperjev test zmogljivosti. Brezplačni test hoje na 2 kilometra v organizaciji Zdravstvenega doma Sevnica se pričenja ob 8. uri. S startom najkasneje ob 9:15 bo v organizaciji Športne zveze Sevnica in Kluba borilnih veščin Sevnica še brezplačni preizkus zmogljivosti v teku, in sicer na 1600 metrov za ženske in 2400 metrov za moške.

22. sevniški kolesarski maraton

Kolesarsko društvo Sevnica to nedeljo, 28. maja, vabi na 22. kolesarski maraton, ki bo potekal po trasi na obeh bregovih Save, s startom ob 10. uri izpred Športnega doma Sevnica. Mali oziroma družinski 28-kilometrski maraton bo potekal iz Sevnice proti Orehovem, Bregu, Loki pri Zidanem Mostu in Radečam, kjer bo postojanka z okrepčilom, ter se zaključeval v smeri Loke pri Zidanem Mostu, Brega, Šmarčne, Kompolja, Boštanja in Sevnice. Veliki maraton dolžine 60 kilometrov bo pot podaljšal na relaciji proti Impoljci, Studencu, Zavratcu, Blanci in se nato zaključil v Sevnici.

Pohod po poti Alojzija Grozdeta

Kulturno turistično društvo Primož to nedeljo, 28. maja, organizira drugi pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta od Tržišča do Studenca. Start pohoda bo po sveti maši v Tržišču, ki se prične ob 8. uri. Pot je dolga okrog 18 km, postanki pa bodo na Zgornjih Vodalah, Druščah, pri sv. Primožu, na Gornjih Impoljah ter na Studencu, kjer se bo pohod tudi zaključil z recitalom pri župnijski cerkvi.

Občinska uprava Občine Sevnica