Tedenske novice 27.1.2017

Objavljen še javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva

V prejšnjem tednu objavljenim razpisom za sofinanciranje programov in projektov s področij družbenih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale ter kmetijstva in turizma se je danes pridružil tudi javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva. Besedila vseh javnih razpisov so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in so celoti dostopna tudi na spletni strani Občine Sevnica pod rubriko »Javni razpisi«, dostopna pa tudi pri skrbnikih posameznih razpisov.

Predmet javnega razpisa za pospeševanje razvoja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Sevnica: promocija izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter subvencioniranje najemnin start up podjetij. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. maja 2017. Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 83.000 evrov.

Večgeneracijski center Posavje

Ljudska univerza Krško je bila s partnerskima organizacijama Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje Sevnica uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Izbrani so bili za izvajanje projekta Večgeneracijski center Posavje 2017–2022, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada.

Gre za enega od 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji, naravnanih regijsko. V posavski regiji bo v projekt vključenih vseh šestih posavskih občin, aktivnosti pa bodo namenjene ranljivim ciljnim skupinam. K uspešnosti prijave so s podporo in sofinanciranjem projekta prispevale vse posavske občine, tudi Občina Sevnica. Projekt je bil javnosti predstavljen na včerajšnji novinarski konferenci v Kulturnem domu Krško, na kateri so posavski župani podpisali izjavo o podpori programu. Ta povzema ključne cilje: da center postane prostor srečevanja generacij, deljenja izkušenj, različnih veščin in znanja, predstavlja naj kakovostno nadgradnjo javnih storitev in doseže tudi tiste prebivalce regije Posavje, ki bodo z vključitvijo v program pomembno izboljšali kakovost svojega življenja.

Lepa gesta v podporo društvenemu delovanju

Delovanju društev je na ravni sevniške lokalne skupnosti vseskozi posvečena posebna skrb. Do 20. februarja so v teku razpisi za sofinanciranje programov in delovanja na vseh družbenih področjih, prav tako imajo društva na razpolago številne lepo urejene in redno vzdrževane objekte, v katere investira občina, zanje pa skrbi Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Pomembno vlogo pri podpori delovanja prostovoljne in ljubiteljske dejavnosti imajo tudi gospodarske družbe, ki na različne načine podpirajo društveno angažiranost, kar je zelo lepa gesta in eden od načinov krepitve povezovanja vseh segmentov družbe. Podjetje Savaprojekt d. d. Krško vsako leto nameni pozornost posavskim društvom, tokrat dvema sevniškima. Grajskemu lutkovnemu gledališču Sevnica in Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica so se namenili podariti dva računalnika, ki bosta pomembno pomagala pri vsakodnevnemu delu obeh društev.

Donacijo je direktor podjetja Savaprojekt d. d. Krško Peter Žigante predstavnikom društev podelil v tem tednu na priložnostnem dogodku v prostorih Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. Slednje je ob tem pripravilo kulturni program s predstavitvijo vseh vrst lutk, ki so v že sedmih letih delovanja gledališča na sevniškem gradu našle svoje mesto. Za donacijo sta se iskreno zahvalila vodilna predstavnika obeh organizacij, Bernard Pungerčič iz Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica in Sašo Jejčič kot predsednik Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

Območno srečanje literatov občine Sevnica

Sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je včeraj v Knjižnici Sevnica pripravila 4. območno srečanje literatov občine Sevnica z naslovom »Škrjanček poje, žvrgoli«. Na literarnem večeru so se s svojimi deli predstavili Tanja Mencin, Vida Križnik, Rudi Stopar, Anica Perme, Marija Bajt, Karli Kožuh, Tanja Košar, Eva Keber, Gabrijela Kolar, Zdravka Brečko, Zdenka Andolšek, Ivana Cvirn, Irena Ameršek in Berta Logar, večer pa je s petjem popestrila tudi Pevska skupina Encijan.

Izbor županovega vina 2017

Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom Občine Sevnica organizirajo izbor za Županovo vino 2017, ki bo namenjeno promociji občine in bo imelo status protokolarnega vina za različne priložnosti. Letošnje županovo vino bo belo vino – zvrst, suho, letnik 2016.

Celoten razpis z opisom načina sodelovanja je objavljen na spletni strani Občine Sevnica. Sprejem vzorcev bo 12. februarja, ocenjevanje pa 14. februarja, letos pod okriljem Društva vinogradnikov Malkovec. Izbrano županovo vino bo uradno razglašeno v marcu. Kot prejšnja leta bo tudi letošnje protokolarno vino zagotovo uspešen promotor lokalne skupnosti in vinogradniške dediščine.

Poziv za sodelovanje v festivalu »Sevniško grajsko poletje 2017«

Javni zavod KŠTM Sevnica je objavil poziv za prijavo prireditev v sklopu tradicionalnega poletnega festivala Sevniško grajsko poletje 2017, ki bo potekal od sredine maja do konca septembra. V sodelovanju z društvi in drugimi partnerji vsako leto oblikujejo raznolik in privlačen kulturni program s prireditvami, ki bodo izvajane na Gradu Sevnica ali v starem mestnem jedru Sevnice. Za izvedbo prireditev zagotovijo brezplačen prostor, tehnično pomoč in pomoč pri promociji dogodka. Vljudno naprošajo, da želje o programih in datumih zainteresirani sporočijo čimprej, rok za posredovanje programov pa je 15. marec 2017.

Občinska uprava Občine Sevnica