Tedenske novice 27.10.2017

Jutri osrednja zaščitno-reševalna vaja v industrijski coni Sevnica

Na območju občine Sevnica je v oktobru, mesecu požarne varnosti, po posameznih gasilskih sektorjih oziroma društvih potekalo več zaščitno-reševalnih vaj, osrednja pa bo izvedena jutri, 28. oktobra. Vaja bo preverila izvajanje gašenja in reševanja v industrijski coni Sevnica, na območju Les-Kro, podjetja za proizvodnjo pohištva Sevnica d.o.o. Vaja bo preverila taktični pristop prostovoljnih gasilskih društev v okviru Gasilske zveze Sevnica, postavitvene in delovne površine za Poklicno gasilsko enoto Krško z gasilsko avtolestvijo ter sodelovanje z nujno medicinsko pomočjo Zdravstvenega doma Sevnica in Policijsko postajo Sevnica.

Preverjene oziroma ocenjene bodo rešitve in predpostavke za reševanja ob požaru v industriji, preizkušena bo uporaba hidrantnega omrežja in uporaba neomejenega vodnega vira, delovanje sistema zvez in koordinacija aktivnosti med sodelujočimi. V izvedbo vaje bo vključenih blizu 130 predstavnikov zgoraj navedenih organizacij in tudi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Nesreče pogosto zahtevajo hitro posredovanje reševalnih služb, ki je včasih oteženo ali celo onemogočeno zaradi neprehodnih površin za gasilce. Pod sloganom »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti« je osrednja tema meseca požarne varnosti posvečena intervencijskim potem in površinam za gasilce. To so poti za nujno medicinsko pomoč in gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila. Zaradi hitrega tempa življenja se zgodi vse več nesreč, ki zahtevajo hitro posredovanje reševalnih služb. Dejstvo je, da se morajo zaradi vse višjih objektov in tehnične zahtevnosti stavb gasilci opremiti z večjimi vozili, zato potrebujejo več prostora za postavitev svoje tehnike in opreme.

V veliko primerih gasilci ugotavljajo, da je hitro posredovanje onemogočeno zaradi nepravilno parkiranih vozil, ali pa, kadar na vozišču ni zagotovljene proste poti vozilom s prednostjo, kar onemogoča hiter dostop do kraja nesreče gasilcem in ostalim reševalcem. Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasilcem, so nemalokrat parkirana ali ustavljena vozila, na njih so ovire, kot so zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična korita in podobno, dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne. Poskrbeti je potrebno, da so intervencijske poti in površine za gasilce vedno proste in prehodne. Upoštevati je potrebno talne oznake in prometne znake, s katerimi so te površine označene.

Praznik krajevne skupnosti Šentjanž

Krajevna skupnost Šentjanž bo nocoj, 27. oktobra, s prireditvijo v domači kulturni dvorani obeležila krajevni praznik. Slovesnost se bo pričela ob 18. uri. Ob tej priložnosti so vsako leto podeljena priznanja posameznikom in društvom, ki z dosežki še posebej zaznamujejo utrip življenja in delovanja v skupnosti. Letos bo priznanje prejela vas Kamenica, ki je bila ob zglednem sodelovanju krajanov, krajevne skupnosti in občine celovito urejena. Zbrane bosta nagovorila predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj in župan Srečko Ocvirk, kulturni program pa bodo pripravili učenci Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.

Letos mineva 76 let od junaškega boja Milana Majcna in Jančija Mevžlja v Murnicah. V spomin na ta dogodek bo šentjanški krajevni odbor Združenja borcev za vrednote Sevnica jutri, 28. oktobra, pripravil svečano umestitev spominskega prostora v kulturni dvorani Šentjanž s kulturnim programom. Sledil bo pohod po poti Milana Majcna v Murnice, kjer bo ob 12. uri spominska slovesnost.

Grajske bučke na Gradu Sevnica

Na Gradu Sevnica bo jutri, 28. oktobra, v organizaciji KŠTM Sevnica potekala prireditev z imenom »Grajske bučke«. Skladno z običaji v dneh, ko oktober prehaja v november, bo dogodek posvečen izrezovanju buč, najbolj domiselne bodo tudi nagrajene. Spremljevalni program bo vseboval dekoriranje čarovniških muffinov z Radegundo, animacije za otroke, čarovniške zvarke in prigrizke, »strašljive« ustvarjalne delavnice, pa tudi čarovniške poslikave obraza.

V pripravah na praznični november

V polnem teku so priprave na sevniški mesec praznovanja občinskega praznika. Družabno dogajanje bo bogatilo blizu 70 dogodkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov. Med njimi bodo odprtja naložb, kulturni, športni in turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov in društev, dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki z dobrodelno in izobraževalno noto. Koledar prireditev je objavljen tudi na spletni strani Občine Sevnica.

Osrednja slovesnosti s podelitvijo priznanj bo v petek, 10. novembra 2017, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica. Grb Občine Sevnica letos prejme Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, prejemnika Zlate plakete Občine Sevnica sta Štefan Teraž in Marija Kralj, Srebrno plaketo Občine Sevnica pa prejmejo Srednja šola Sevnica, Turistično društvo Tržišče in Anton Bobič. Podeljeni bosta tudi dve Listini Občine Sevnica, in sicer Božidarju Možicu in Vidku Močivniku.

Slavnostni govornik bo mag. Jože Andolšek, profesor verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu in humanitarec, ki pomaga revnim otrokom in mladim v Etiopiji. Kulturni program pa bodo sooblikovali Simfonični in pihalni orkester Glasbene šole Sevnica, združeni pevski zbor OŠ Blanca, OŠ Boštanj in OŠ Tržišče, Godba Sevnica in Mažorete Društva TRG Sevnica.

Občinska uprava Občine Sevnica