Tedenske novice 3.3.2017

Nagradili najboljše športnike in športnice

Športna zveza Sevnica, Občina Sevnica in KŠTM Sevnica so v začetku tedna v Sevnici pripravili prireditev Športnik leta 2016 s podelitvijo priznanj za najbolj žlahtne sevniške dosežke na področju športa.

Športna osebnost leta je postal Robert Perc, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju športa v sevniški občini, leta 2016 je bil imenovan za predsednika evropske ju-juitsu federacije, je pa tudi eden od petih podpredsednikov mednarodne ju-juitsu zveze. Športnik leta je rokometaš Blaž Janc, ki je v letu 2016 dosegel izjemne klubske in tudi reprezentančne uspehe na olimpijskih igrah, ime kraja in občine ponesel po vsem svetu ter oblikoval velik zgled in vzor mladim. Športnica leta pa je Eva Lisec, ena od nosilk ženske članske košarkarske reprezentance, s katero je Slovenija skozi kvalifikacije prišla do premierne uvrstitve na evropsko prvenstvo.

V kategoriji perspektivnih športnikov je Športna zveza Sevnica priznanja podelila nogometašu Luki Gučku, košarkarici Aleksandri Krošelj, atletinji Lei Haler, judoistki Tini Cigler in šahistki Pii Rožmanec. Prireditev je vsako leto tudi priložnost zahvaliti se za dolgoletno marljivo delo društev in klubov ob jubilejnem letu delovanja, letos Športnemu društvu Jablanica, Športnemu društvu Breg, Športnemu društvu Atraktiva, Teniškemu društvu Sevnica in Društvu za športno rekreacijo Boštanj.

Navzoče so pozdravili in priznanja so nagrajencem podelili predsednik Športne zveze Sevnica Rok Vodenik, sevniški župan Srečko Ocvirk ter osrednji gost in slavnostni govornik mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Slednji je podelil še dve posebni priznanji komiteja, in sicer Blažu Jancu za dosežene reprezentančne uspehe na olimpijskih igrah ter atletinji Evi Pepelnak iz radeške občine za doseženo drugo mesto na evropskem prvenstvu.

Prireditev, ki se je nadaljevala z družabnim srečanjem, so s pesmijo in plesom obogatili Pevski zbor Osnovne šole Tržišče ter šentjanške in sevniške mažoretke.

Do 24. marca je odprt razpis za vpis otrok v vrtce

Občina Sevnica skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, Vrtcem pri OŠ Krmelj, Vrtcem pri OŠ Milana Majcna Šentjanž in Enoto vrtca Blanca objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju Občine Sevnica za šolsko leto 2017/2018. Vrtci bodo izvajali dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur, in sicer za otroke prvega starostnega obdobja od dopolnjenega 11. meseca do 3 let in za otroke drugega starostnega obdobja od 3. leta do vstopa v šolo.

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program, v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti oziroma najmanj 11 mesecev do vstopa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav. Enotni obrazec oziroma vlogo za vpis, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole ali občine, starši osebno prinesite ali pošljite po pošti v želeni vrtec do 24. marca 2017.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2017/2018, vključitev od 1. 9. 2017 dalje. Izpolnjeno vlogo oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto.

O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2017/2018 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2016/2017 niso bili sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, morate vlogo vložiti ponovno.

Pred vrati nova turistična sezona

Ime Sevnice se vsakodnevno pojavlja v domačih in svetovnih medijih, kar je kraju in občini v velik ponos in spodbudo. Usklajeno in povezano lahko kraj ponudi še boljše in bolj atraktivne produkte, ki bodo ponosno predstavljali ime sevniške občine. Za krepitev sodelovanja je bilo v decembru že izvedeno srečanje ponudnikov gostinskih in turističnih storitev z obravnavo tematik stanja na področju turizma, oblikovanja smernic nadaljnjega razvoja, predstavljene so bile možnosti spletnih rezervacij produktov, udeleženci pa so se srečali z uspešnimi zgodbami na področju turizma.

Ker se je to izkazalo kot dobra praksa, sta KŠTM Sevnica in Občina Sevnica v začetku tega tedna zopet povabili na srečanje ponudnikov najrazličnejših sevniških produktov, ki je potekalo na Gradu Sevnica. Izvedeni sta bili dve zanimivi predavanji v pomoč pri skupnem nadaljnjem kreiranju pozitivne podobe Sevnice.

O načinih, kako do čim bolj samozavestne promocije Sevnice kot evropskega turističnega bisera je navzočim spregovorila dr. Jasna Potočnik Topler, docentka Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek kot organizatorka dogodka je besedo nato predala Matiji Zajšku iz podjetja Spletni marketing, NUBID, ki je predstavil strateške spletne pristope za turistične ponudnike.

Poudarjena je bila želja lokalne skupnosti za krepitev vezi med gostinskimi in turističnimi ponudniki, gospodarskimi družbami, organizacijami in posamezniki za še bolj okrepljeno celovito predstavitev vsega, kar lahko skupaj kot kraj in občina ponudimo obiskovalcem, pa tudi potreba za krepitev poslovne uspešnosti turistične panoge. Udeleženci so srečanje zaključili z razpravo in strinjanjem, da se v takšni obliki gotovo še sestanejo. Med temami za nadaljnja srečanja so predlagali predstavitve domačih ponudnikov, njihovih aktivnosti in produktov, delavnice za uporabo in urejanje spletnih portalov, pa tudi željo po ureditvi poenotenega označevanja raznih znamenitosti.

Dan Civilne zaščite in podelitev priznanj najzaslužnejšim

1. marca smo obeležili dan Civilne zaščite, ki je v prvi vrsti posvečen krepitvi njenega velikega pomena pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena. Državljani morajo imeti občutek varnosti ter zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami.

Ob dnevu Civilne zaščite se njenim še posebej zaslužnim pripadnikom podeljujejo priznanja tako na državni kot regijski ravni. Regijska prireditev je potekala včeraj v Kostanjevici na Krki, ob tej priložnosti pa so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Priznanja so prejeli tudi predstavniki Civilne zaščite z območja sevniške občine. Bronasti znak sta prejela predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez in prostovoljec Rdečega križa Rafael Blas. Na osrednji državni slovesnosti na Brdu pri Kranju, ki je potekala 1. marca, je bil Srebrni znak Civilne zaščite podeljen Zdravstvenemu domu Sevnica. Srebrni znak Civilne zaščite pa bo prejelo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž ob njihovi letošnji 110. obletnici.

Slavnostni govornik je bil Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zbrane pa je pozdravil tudi župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič.

Člani Godbe Blanški vinogradniki opravili pokop Pusta

Člani Kulturnega društva Godba Blanški vinogradniki so tradicionalno tudi letos, na pepelnično sredo, opravili tradicijo pokopa Pusta. Ustavili so se tudi na sevniškem Glavnem trgu, kjer sta jih pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.

Občinska uprava Občine Sevnica