Tedenske novice 4.8.2017

Obvestilo o prijavi škode po pozebi

Občina Sevnica vse oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2017, obvešča, da sprejema izpolnjene obrazce za prijavo škode. Oškodovanci morajo na obrazec, ki so ga prejeli od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vpisati odstotek poškodovanost kultur in se podpisati na prvi in hrbtni strani obrazca, ter obrazcu priložiti dokazila, kot so slike, cenilne liste zavarovalnic in drugo. V primerih škode po toči je potrebno vpisati tudi datum nastanka škode in odstotek poškodovanosti po toči. Sprejem obrazcev poteka na Občini Sevnica na Oddelku za gospodarske zadeve v pisarnah št. 117 in 118 pri Vlasti Kuzmički oziroma Mateji Cvetkovič. Rok za oddajo obrazca je sreda, 23. avgust 2017.

Razpis za dobitnike občinskih priznanj

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti. Letošnja priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, 10. novembra. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Sevnica in je odprt do vključno 13. septembra 2017.

Grajski kino pod zvezdami – Koncert

V sklopu festivala Sevniško grajsko poletje 2017 se bo v atriju gradu nocoj odvijal Grajski kino pod zvezdami v organizaciji kavarne Graščakova hči. Tokrat bo glavno vlogo prevzel film Koncert, ki je prejel kar nekaj evropskih nagrad na različnih filmskih festivalih. Predstava bo ob 21. uri.

Občinska uprava Občine Sevnica