Tedenske novice 6.1.2017

Sevnica ob vstopu v novo leto

Praznovanje decembrskih dni so v Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica združili pod imenom »Čudežni december«, program pa je združeval več kulturno-družabnih dogodkov. Decembrsko praznovanje se je v središču Sevnice zaključilo s tradicionalnim silvestrovanjem na prostem z glasbeno zasedbo D'Palinka band, kjer je zbranim ob vstopu v novo leto voščil župan Srečko Ocvirk. Še prej, v popoldanskem času, pa je bilo organizirano tudi silvestrovanje za otroke z ansamblom Malibu.

Razpis za priznanja in Prešernove plakete Zveze kulturnih društev

Še do 13. januarja je odprt javni poziv Zveze kulturnih društev Sevnica za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in Prešernovih plaket za dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter posebne dosežke na različnih področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki imajo poseben pomen za razvoj kulture v občini Sevnica. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Zveze kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kjer se tudi zbirajo predlogi. Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Sevnica. Zveza kulturnih društev Sevnica bo priznanja in Prešernove plakete podelila na osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku, ki bo 7. februarja ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Javna razprava v sklopu izdelave celostne prometne strategije

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Sevnica je v vseh fazah predvideno vključevanje javnosti, zato Občina Sevnica skupaj z izdelovalcem strategije, podjetjem Savaprojekt d. d. Krško, vabi na javno razpravo, ki bo 11. januarja ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Namen strategije je vzpostavitev trajnostnega prometnega načrtovanja oziroma spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, kot so kolesarjenje, pešačenje in javni potniški promet. Na razpravi bodo podrobneje preverjeni in dopolnjeni cilji, ciljne vrednosti in kazalci, zlasti pa ukrepi ter možni občinski programi s področja razvoja trajnostnega prometa, ki bi jih bilo moč financirati s pomočjo sredstev Evropske unije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Občinska uprava Občine Sevnica