Tedenske novice 7.4.2017

Sevnica gostila konferenco »Gradovi Posavja«

Grad Sevnica, sevniško kulturno in družabno središče sevniške občine, je včeraj gostil konferenco z naslovom »Gradovi Posavja«. Projekt povezuje pet posavskih gradov, poleg sevniškega še grad v Podsredi, grad Rajhenburg, grad Brežice in grad Mokrice, poleg njih pa še nekdanji kostanjeviški samostan. Namen projekta, ki se je pričel izvajati v letu 2014, je programsko, tržno in promocijsko povezovanje za večjo prepoznavnost gradov v širši slovenskem in mednarodnem prostoru.

Goste, med njimi upravljavce vseh naštetih kulturno-zgodovinskih objektov, je uvodoma pozdravila Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica, ki upravlja s sevniškim gradom ter skozi vse leto pripravlja številne vsebine, prireditve in dogodke. Pozdrav navzočim sta namenila tudi župan Srečko Ocvirk in v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Renata Martinčič. Vsebinski uvod v zelo dobro obiskano konferenco je podala državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik, sledile pa so predstavitve dela Združenja slovenskih zgodovinskih mest Slovenije, projekta Gradovi Posavja in v zaključnem delu še razprava. Konferenca se je zaključila s predstavitvijo in ogledom sevniškega gradu.

Sofinanciranje društev in zbiranje predlogov za dobitnike priznanj

Do četrtka, 13. aprila, je odprt kavni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Sevnica, za leto 2017. Prijave je možno oddati na naslov: Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica. Krajevna skupnost Sevnica vabi tudi k podaji predlogov za dobitnike priznanj, ki bodo podeljena ob letošnjem krajevnem prazniku. Predloge je možno podati še do srede, 12. aprila, na naslov: Krajevna skupnost Sevnica, Komisija za priznanja, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica. Podobnosti obeh vsebin so dostopne na spletni strani Občine Sevnica, pod rubriko Krajevna skupnost Sevnica.

Varna vožnja za vse voznike motornih koles

Topli pomladni dnevi na ceste privabljajo tudi motoriste, ki po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa spadajo med bolj ogrožene skupine udeležencev, pogosto žrtve prometnih nesreč. Javna agencija za varnost prometa motoristom svetuje izjemno previdnost in strpnost, prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti ter uporabo zaščitne čelade in druge opreme. Temu se pridružuje tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, ki skupaj z Moto klubom Junci, Moto klubom Posavje, Policijsko upravo Novo mesto in Zdravstvenim domom Sevnica organizira dogodek »Varna vožnja za vse voznike motornih koles«.

Preventivno-izobraževalni dogodek bo v nedeljo, 9. aprila, od 10. do 14. ure v Krmelju na parkirišču pred podjetjem Armat oziroma Gostiščem Barbara. Vsebine oziroma predavatelji bodo sledeči: poligon z inštruktorji, reševalci in nudenje prve pomoči ob nesreči, simulator vožnje, psihofizična priprava na vožnjo, varnostna zaščitna oprema in spretnostna vožnja. Vstop je prost.

Uvod v novo kolesarsko sezono

Novo sezono pričenja tudi Kolesarsko društvo Sevnica in ob tem vabi na blagoslov kolesarjev pri cerkvi na Šmarčni, ki bo v nedeljo, 9. aprila, ob 15. uri. Namen dogodka je kolesarje in ljubitelje rekreacije na prostem opomniti na varno rabo cest, kolesarskih stez, pločnikov in drugih javnih površin.

Občinska uprava Občine Sevnica