Tedenske novice 7.7.2017

Podpisana pogodba za rekonstrukcijo nadvoza v Šmarju

Direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko je na Gradu Sevnica z izbranim izvajalcem danes podpisal pogodbo gradbenih del za rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo v Sevnici. Rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo na cesti R2-424, odsek 1166 Boštanj-Planina, bosta izvajala podjetje Rafael d. o. o. kot vodilni partner in Družba Slovenske železnice – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d. d. kot partner. Navzoče je ob podpisu pogodbe poleg predstavnika investitorja nagovoril tudi župan Srečko Ocvirk, ki je poudaril velik pomen projekta za krajane, občane, gospodarstvo in celotno skupnost.

»Nadvožnjak«, kot objekt povečini poimenujejo domačini, je bil zgrajen leta 1938, 76 let po izgradnji železnice Zidani Most–Sisak. Zgrajen je bil ob zaključevanju gradnje 13-kilometrskega odseka železniške proge med Tržiščem in Sevnico oziroma istega leta, kot je bilo zaradi priključka te novozgrajene dolenjske proge potrebno obnoviti in povečati sevniško železniško postajo. V sklopu del je bila v Šmarju zgrajena cestna obvoznica z železno-betonskim nadvozom čez progo, ki bo sedaj, po 79 letih uporabe, dobil novo in predvsem varno podobo.

Gradbena dela bodo ob rekonstrukciji samega nadvoza vključevala tudi rekonstrukcijo regionalne ceste pred in za nadvozom ter lokalne priključke, ki jih gradnja tangira. V času gradnje bo promet potekal izmenično enosmerno po začasnem montažnem jeklenem objektu »Mabey«, ki bo nameščen ob nadvozu. Gradbena dela v vrednosti okrog 714.500 evrov v celoti financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Projekt bo skladno s terminskim planom predvidoma zaključen pomladi 2018.

Poletne investicije v vzgojno-izobraževalnih objektih

Poletni čas je čas investicij, tudi v šolskih objektih. Skladno z izvedbenim načrtom poteka izgradnja prizidka k podružnični osnovni šoli na Studencu. Novi prizidek k obstoječi šoli v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa bo nova učilnica, nova knjižnica in kabinet. Gradbena dela so v glavnini zaključena, v izvajanju so strojna in elektro instalacijska dela. Prizidek bo iz armirano betonske konstrukcije, z ravno streho. Investicija, katere vrednost znaša 245.350 evrov, bo skladno s pogodbenim rokom zaključena do konca septembra.

Po podpisu pogodb in uvedbi v delo se pričenja urejanje kotlovnice pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž. Zaradi dotrajanosti sedanje bo izvedena nova, in sicer v neizkoriščenem podkletenem delu lani zgrajene telovadnice. Prostor v spodnji etaži telovadnice bo urejen v celoti in bo lahko služil tudi kot skladišče opreme za potrebe šole in tamkajšnje krajevne skupnosti. Nova kotlovnica bo na lesno biomaso, natančneje na lesne sekance z možnostjo prestavitve na pelete. Projekt je razdeljen na tri sklope, na izvajanje gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro-instalacijskih del, celotna vrednost investicije pa znaša 138.850 evrov. Dela bodo potekala medsebojno usklajeno in bodo zaključena do pričetka kurilne sezone.

Povabilo na tradicionalno košnjo na Lisci

Lisca je z 948 metri eden od najvišjih vrhov Posavskega hribovja. Pobočja Lisce so strma in poraščena z gozdovi, na podolgovatem vrhu pa se nahajajo pravi planinski travniki, na katerih v tem letnem času cveti morje planinskih rož in trav. Jutri, 8. julija, bo v organizaciji Kulturnega, športnega in turističnega društva Razbor potekala košnja na tradicionalen način, torej ročno, na travniku nad igriščem ob Jurkovi koči oziroma pri Tončkovem domu. Košnja se pričenja ob 16. uri.

Dogodek ni tekmovalnega značaja, temveč gre za pristen prikaz košnje, kot je v naših krajih potekala nekoč. Ročni košnji trave tako sledi tudi ročno grabljenje trave in spravilo sena. Pristnost dogodka se izkaže še ob tradicionalni malici in zlasti z vzdušjem, saj kosci in grabljice ob delu zapojejo staro ljudsko pesem, oglasi pa se tudi harmonika. Dogodek bosta obogatili še razstava o flori in favni Lisce, Lovrenca in okoliških hribov ter tržnica lokalnih rokodelcev, pripravljen bo tudi program za otroke.

Telška žetev s pesmijo ljudskih pevcev in godcev

Kulturno-športno društvo Telče to nedeljo, 9. julija, organizira 14. Telško žetev,. Tradicionalni dogodek, na katerem se predstavljajo ljudski pevci in godci, bo pri Gasilskem domu na Telčah s pričetkom ob 16. uri.

Občinska uprava Občine Sevnica