Javno naznanilo o razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve – KL51.tm

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm

 

Javno naznanilo


Elaborat lokacijske preveritve


Pobuda


Obrazec za pripombe in predloge