OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Jazbec

 

Javna razgrnitev

 

Občinski podrobni prostorski načrt  na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske  rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Jazbec - dopolnjen osnutek za javno razgrnitev julij 2019

Povzetek za javnost

Prometna, komunalna in energetska infrastruktura

Prva mnenja NUP, odločba MOP, CPVO kmetija Jazbec

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe - kmetija Jazbec

 

Dopolnjen osnutek  za javno razgrnitev- občinski podrobni prostorski načrt  na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Jazbec

Dopolnjen osnutek  za javno razgrnitev- občinski podrobni prostorski načrt  na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Jazbec - grafični prikaz

Prva mnenja NUP, odločba MOP

Povzetek za javnost

 

Dopolnjen Osnutek  OPPN

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe - kmetija Jazbec

Dopolnjen osnutek  za javno razgrnitev- občinski podrobni prostorski načrt  na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Jazbec

Izsek iz ončinskega prostorskega načrta

Smernice 1. mnenja k osnutku

 

Osnutek  OPPN

Sklep o postopku izdelave OPPN  - Kmetija Jazbec

Osnutek - OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Jazbec

Elaborat za izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov- Kmetija Jazbec

Prostorska situacija