Krajevna skupnost Blanca

 

Osnovni podatki o Krajevni skupnosti Blanca
Naslov: Krajevna skupnost Blanca
Blanca24
8283 BLANCA
Telefon: (07) 81-43-413
GSM:
E-mail : ksblanca@kabelnet.net
Spletna stran:
Svet KS: člani sveta KS
Predsednik: Marjan Ločičnik Grb KS Blanca: jpg, pdf
GSM: (041)594-968 Površina : 16,7813 km2
E-mail:
Število prebivalcev: 861

Davčna številka:
Matična številka:

91548705
5020778000
Naselja:
Blanca, Čanje, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco.