Fotoarhiv izvedenih projektov

KS Blanca izvedeno 2017

  • REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI ŠT. 873071 ČANJE

    REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI ŠT. 873071 ČANJE
    (5 foto)

  • REKONSTRUKCIJA LOKANE CESTE ŠT. LC 372121 ČANJE

    REKONSTRUKCIJA LOKANE CESTE ŠT. LC 372121 ČANJE
    (8 foto)

  • REKONSTRUKCIJA POVEZAVE JAVNIH POTI ŠT. JP 873071 IN JP873077

    REKONSTRUKCIJA POVEZAVE JAVNIH POTI ŠT. JP 873071 IN JP873077
    (6 foto)

  • REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 596197 ČANJE - STRŽIŠČE

    REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 596197 ČANJE - STRŽIŠČE
    (10 foto)

  • REKONSTRUKCIJA  JP 872891 KRAJNA BRDA  13 - LC 372141

    REKONSTRUKCIJA JP 872891 KRAJNA BRDA 13 - LC 372141
    (7 foto)

  • Lokalna cesta Poklek - Podvrh v Krajevni skupnosti Blanca

    Lokalna cesta Poklek - Podvrh v Krajevni skupnosti Blanca
    (20 foto)

  • Praznik KS Blanca 2017

    Praznik KS Blanca 2017
    (31 foto)

  • Praznik Dan državnosti na Tomaževem hribu 2017

    Praznik Dan državnosti na Tomaževem hribu 2017
    (15 foto)

  • Rekonstrukcija Javne poti št. JP576891 in sanacija udarnih jam na javnih poteh

    Rekonstrukcija Javne poti št. JP576891 in sanacija udarnih jam na javnih poteh
    (27 foto)

KS Blanca izvedeno 2016

  • Rekonstrukcija javne poti št. 873071 Poklek - Čanje

    Rekonstrukcija javne poti št. 873071 Poklek - Čanje
    (19 foto)

  • Rekonstrukcija LC372141 Blanca - Krajna Brda

    Rekonstrukcija LC372141 Blanca - Krajna Brda
    (13 foto)

  • Sanacija križišča in usada na javni poti št. 873051

    Sanacija križišča in usada na javni poti št. 873051
    (13 foto)

  • Sanacija usada Poklek - Tomažev hrib - Priklance

    Sanacija usada Poklek - Tomažev hrib - Priklance
    (3 foto)

  • Sanacija JP 872851  poškodovane v poplavah

    Sanacija JP 872851 poškodovane v poplavah
    (3 foto)

  • Praznik krajevne skupnosti Blanca 2016

    Praznik krajevne skupnosti Blanca 2016
    (36 foto)

  • Praznovanje dneva Državnosti na Tomaževem hribu

    Praznovanje dneva Državnosti na Tomaževem hribu
    (12 foto)

  • Izgradnja kanalizacije met. vode in razširitev LC Čanje-Žigrski vrh

    Izgradnja kanalizacije met. vode in razširitev LC Čanje-Žigrski vrh
    (31 foto)

  • Pohoda Kulturno umetniškega društva Poklek

    Pohoda Kulturno umetniškega društva Poklek
    (13 foto)

  • Rekonstrukcija javne poti Krajna Brda - Kladje nad Blanco 22

    Rekonstrukcija javne poti Krajna Brda - Kladje nad Blanco 22
    (7 foto)

Return to the album index page

KS Blanca - Izvedeno 2014

  • Odstranitec dreves pri pokopališču

    Odstranitec dreves pri pokopališču
    (3 foto)

  • Pleskanje prostorov KS Blanca

    Pleskanje prostorov KS Blanca
    (5 foto)

  • Zimska služba 2013/2014 v KS Blanca

    Zimska služba 2013/2014 v KS Blanca
    (6 foto)

  • Preventivna sanacija usada Krajna Brda 2014

    Preventivna sanacija usada Krajna Brda 2014
    (5 foto)

  • Popravilo javne razsvetljave

    Popravilo javne razsvetljave
    (3 foto)

  • Informativni kozolcki v KS Blanca 2014

    Informativni kozolcki v KS Blanca 2014
    (3 foto)

  • Zavese KD Blanca

    Zavese KD Blanca
    (6 foto)

  • Varovalna ograja 2014

    Varovalna ograja 2014
    (2 foto)

  • Priprava savca za tampon

    Priprava savca za tampon
    (4 foto)

  • Rešetke ob JP Poklek G. Gora

    Rešetke ob JP Poklek G. Gora
    (2 foto)

  • Deponija na Blanci 2011 -2014

    Deponija na Blanci 2011 -2014
    (8 foto)

  • Preplastitev OC Plastform-Kladje nad Blanco-2014

    Preplastitev OC Plastform-Kladje nad Blanco-2014
    (10 foto)

  • Prostor AKŽ Blanca-2014

    Prostor AKŽ Blanca-2014
    (4 foto)

  • Prostor za verouk-2014

    Prostor za verouk-2014
    (4 foto)

  • Godbeniki na splavu 2014

    Godbeniki na splavu 2014
    (9 foto)

  • Razširitev bankine ob R679

    Razširitev bankine ob R679
    (7 foto)

  • Asfaltacija JP Čanje - Komorivc

    Asfaltacija JP Čanje - Komorivc
    (7 foto)

  • Sanacija zidu na pokopališču pri sv. Kancijanu

    Sanacija zidu na pokopališču pri sv. Kancijanu
    (7 foto)

  • JP Krajna Bda - začasna sanacija 2014

    JP Krajna Bda - začasna sanacija 2014
    (8 foto)

  • Praznik KS Blanca

    Praznik KS Blanca
    (58 foto)

  • Asfaltacija odseka JP 872562

    Asfaltacija odseka JP 872562
    (6 foto)

  • Priključek na JP, prehod ŽP, ureditev-2014

    Priključek na JP, prehod ŽP, ureditev-2014
    (4 foto)

  • Kozolec pri OŠ Blanca urejanje-2014

    Kozolec pri OŠ Blanca urejanje-2014
    (7 foto)

  • Namaklani sistem Sadjastvo Blanca 2014

    Namaklani sistem Sadjastvo Blanca 2014
    (7 foto)

  • Posledice neurja 13.9.2014 in delna odprava

    Posledice neurja 13.9.2014 in delna odprava
    (29 foto)

  • Obnovljen strop na odru KD-2014

    Obnovljen strop na odru KD-2014
    (6 foto)

  • Makadamske JP,vzdrževanje-2014

    Makadamske JP,vzdrževanje-2014
    (6 foto)

  • Popravilo odseka na JP8724484,Brunk-2014

    Popravilo odseka na JP8724484,Brunk-2014
    (2 foto)

  • December 2014

    December 2014
    (8 foto)

KS Blanca - Izvedeno 2013

  • Seja sveta KS Blanca 18.12.2013

    Seja sveta KS Blanca 18.12.2013
    (1 foto)

  • Preplastitev R679 od ŽP do prehoda

    Preplastitev R679 od ŽP do prehoda
    (9 foto)

  • Prodni zadrževalnik suhi potok

    Prodni zadrževalnik suhi potok
    (3 foto)

  • Stopnice v Blanščico

    Stopnice v Blanščico
    (3 foto)

  • Menjava luči z varčnimi 2013

    Menjava luči z varčnimi 2013
    (4 foto)

  • Posledice neurja 11.11.2013

    Posledice neurja 11.11.2013
    (3 foto)

  • Asfaltacija Čanje Komorivc 2013

    Asfaltacija Čanje Komorivc 2013
    (6 foto)

  • Menjava oken KS Blanca 2013

    Menjava oken KS Blanca 2013
    (4 foto)

  • Odvodnjavanje na JP Čanje - Poklek

    Odvodnjavanje na JP Čanje - Poklek
    (4 foto)

  • Kanalizacija in ČN Dolnje Brezovo

    Kanalizacija in ČN Dolnje Brezovo
    (6 foto)

  • Urejanje Blanščice od Selc  do Blance - 2013

    Urejanje Blanščice od Selc do Blance - 2013
    (3 foto)

  • Vzdrževanje makadamski javnih poti 2013

    Vzdrževanje makadamski javnih poti 2013
    (5 foto)

  • Praznik KS Blanca 2013

    Praznik KS Blanca 2013
    (20 foto)

  • Urejanje deponije na Blanci 2013

    Urejanje deponije na Blanci 2013
    (6 foto)

  • Asfaltacija ceste Blanca - Poklek 2013

    Asfaltacija ceste Blanca - Poklek 2013
    (10 foto)

  • Protiprašna zaščita vzdrževalne poti 2013

    Protiprašna zaščita vzdrževalne poti 2013
    (3 foto)

  • Primarni vod kanalizacije 2013

    Primarni vod kanalizacije 2013
    (5 foto)

  • Orodna lopa pri KD Blanca 2013

    Orodna lopa pri KD Blanca 2013
    (5 foto)

  • Srečanje starejših nad 70 v KS Blanca 2013

    Srečanje starejših nad 70 v KS Blanca 2013
    (3 foto)

  • Zima 2012/2013

    Zima 2012/2013
    (4 foto)

  • Čistilna akcija v KS Blanca 2013

    Čistilna akcija v KS Blanca 2013
    (6 foto)

  • Ograja in ekološki otok sv. Kancijan 2013

    Ograja in ekološki otok sv. Kancijan 2013
    (3 foto)

  • Pločnik v naselju Blanca 2013

    Pločnik v naselju Blanca 2013
    (10 foto)

  • Obnova avtobusnih postaj v KS Blanca 2013

    Obnova avtobusnih postaj v KS Blanca 2013
    (6 foto)

  • Tlakovanje in hidroizolacija okolice KD

    Tlakovanje in hidroizolacija okolice KD
    (9 foto)

  • Hidravlične izboljšave vodovoda v KS Blanca 2013

    Hidravlične izboljšave vodovoda v KS Blanca 2013
    (2 foto)

  • Obnova odra v KD Blanca 2013

    Obnova odra v KD Blanca 2013
    (7 foto)

KS Blanca - izvedeno 2012