PREDPISI OBRAZCI
IN VLOGE
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
PRORAČUN
2020
RAZPISI
 

OPPN za sanacijo območja Loke vzhod