Fotoarhiv izvedenih projektov

KS Blanca izvedeno 2019

 • Asfatacija občinske ceste Trate - Krajna Brda

  Asfatacija občinske ceste Trate - Krajna Brda
  (10 foto)

 • Asfaltacija javne poti Kladje nad Blanco

  Asfaltacija javne poti Kladje nad Blanco
  (11 foto)

 • Rekostrukcija lokalne ceste Blanca Krajna Brda

  Rekostrukcija lokalne ceste Blanca Krajna Brda
  (15 foto)

 • Praznik KS Blanca 2019

  Praznik KS Blanca 2019
  (48 foto)

 • Razširitev lokalne ceste Blanca - Čanje

  Razširitev lokalne ceste Blanca - Čanje
  (9 foto)

 • Asfaltacija javne poti Trate - Zgornja Blanca

  Asfaltacija javne poti Trate - Zgornja Blanca
  (13 foto)

 • Obračališče pri OŠ Blanca

  Obračališče pri OŠ Blanca
  (15 foto)

 • Neurje 24.avgust 2019

  Neurje 24.avgust 2019
  (58 foto)

KS Blanca izvedeno 2018

 • Otroška igrala in fitnes KS Blanca

  Otroška igrala in fitnes KS Blanca
  (6 foto)

 • Učilnica KS Blanca

  Učilnica KS Blanca
  (2 foto)

 • Javna pot Krajna Brda – Baškovč

  Javna pot Krajna Brda – Baškovč
  (8 foto)

 • Lokalna cesta Kladje - Krajna Brda

  Lokalna cesta Kladje - Krajna Brda
  (16 foto)

 • Plaz Polutka - Krajna Brda - lokalna cesta

  Plaz Polutka - Krajna Brda - lokalna cesta
  (5 foto)

 • Javna pot Medved - Poklek nad Blanco

  Javna pot Medved - Poklek nad Blanco
  (2 foto)

 • Rekonstrukcija javne poti - Selce nad Blanco

  Rekonstrukcija javne poti - Selce nad Blanco
  (14 foto)

 • Praznik KS Blanca - 16. junij 2018

  Praznik KS Blanca - 16. junij 2018
  (49 foto)

KS Blanca izvedeno 2017

 • REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI ŠT. 873071 ČANJE

  REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI ŠT. 873071 ČANJE
  (5 foto)

 • REKONSTRUKCIJA LOKANE CESTE ŠT. LC 372121 ČANJE

  REKONSTRUKCIJA LOKANE CESTE ŠT. LC 372121 ČANJE
  (8 foto)

 • REKONSTRUKCIJA POVEZAVE JAVNIH POTI ŠT. JP 873071 IN JP873077

  REKONSTRUKCIJA POVEZAVE JAVNIH POTI ŠT. JP 873071 IN JP873077
  (6 foto)

 • REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 596197 ČANJE - STRŽIŠČE

  REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 596197 ČANJE - STRŽIŠČE
  (10 foto)

 • REKONSTRUKCIJA JP 872891 KRAJNA BRDA 13 - LC 372141

  REKONSTRUKCIJA JP 872891 KRAJNA BRDA 13 - LC 372141
  (7 foto)

 • Lokalna cesta Poklek - Podvrh v Krajevni skupnosti Blanca

  Lokalna cesta Poklek - Podvrh v Krajevni skupnosti Blanca
  (20 foto)

 • Praznik KS Blanca 2017

  Praznik KS Blanca 2017
  (31 foto)

 • Praznik Dan državnosti na Tomaževem hribu 2017

  Praznik Dan državnosti na Tomaževem hribu 2017
  (15 foto)

 • Rekonstrukcija Javne poti št. JP576891 in sanacija udarnih jam na javnih poteh

  Rekonstrukcija Javne poti št. JP576891 in sanacija udarnih jam na javnih poteh
  (27 foto)

Return to the album index page

KS Blanca izvedeno 2015

 • Delna sanacija usada T.hrib 2015

  Delna sanacija usada T.hrib 2015
  (5 foto)

 • Prekritje strehe mrliške vežice pri sv, Kancijanu

  Prekritje strehe mrliške vežice pri sv, Kancijanu
  (8 foto)

 • Nadstrešek deponija za ZS-2015

  Nadstrešek deponija za ZS-2015
  (4 foto)

 • Sanacija usada Kosem, Poklek 2015

  Sanacija usada Kosem, Poklek 2015
  (6 foto)

 • Varovalne ograje na OC Blanca-Poklek-2015

  Varovalne ograje na OC Blanca-Poklek-2015
  (8 foto)

 • Obnova notranjih vrat KD,Blanca-2015

  Obnova notranjih vrat KD,Blanca-2015
  (5 foto)

 • Varovalne ograje, odvodnjavanje, preplastitev OC, odsek Poklek-Selce-2015

  Varovalne ograje, odvodnjavanje, preplastitev OC, odsek Poklek-Selce-2015
  (9 foto)

 • Parkirišče pri Sv. Kancianu-2015

  Parkirišče pri Sv. Kancianu-2015
  (4 foto)

 • JP,Bl.-Suho,rekonstrukcija-2015

  JP,Bl.-Suho,rekonstrukcija-2015
  (8 foto)

 • JP-Krajna Brda,Prah, Požun, sanacija usada

  JP-Krajna Brda,Prah, Požun, sanacija usada
  (5 foto)

 • Srečanje starejših v KS Blanca 2015

  Srečanje starejših v KS Blanca 2015
  (4 foto)

 • Praznik KS Blanca

  Praznik KS Blanca
  (11 foto)

 • 15 let godbe Blanški vinogradniki, gasilska veselica

  15 let godbe Blanški vinogradniki, gasilska veselica
  (17 foto)

 • Sanacija usada na JP 873031,Priklanca-Vovko-2015

  Sanacija usada na JP 873031,Priklanca-Vovko-2015
  (14 foto)

 • Sanacija usada na JP 873070,Čanje-Poklek-2015

  Sanacija usada na JP 873070,Čanje-Poklek-2015
  (8 foto)

KS Blanca - Izvedeno 2014

 • Odstranitec dreves pri pokopališču

  Odstranitec dreves pri pokopališču
  (3 foto)

 • Pleskanje prostorov KS Blanca

  Pleskanje prostorov KS Blanca
  (5 foto)

 • Zimska služba 2013/2014 v KS Blanca

  Zimska služba 2013/2014 v KS Blanca
  (6 foto)

 • Preventivna sanacija usada Krajna Brda 2014

  Preventivna sanacija usada Krajna Brda 2014
  (5 foto)

 • Popravilo javne razsvetljave

  Popravilo javne razsvetljave
  (3 foto)

 • Informativni kozolcki v KS Blanca 2014

  Informativni kozolcki v KS Blanca 2014
  (3 foto)

 • Zavese KD Blanca

  Zavese KD Blanca
  (6 foto)

 • Varovalna ograja 2014

  Varovalna ograja 2014
  (2 foto)

 • Priprava savca za tampon

  Priprava savca za tampon
  (4 foto)

 • Rešetke ob JP Poklek G. Gora

  Rešetke ob JP Poklek G. Gora
  (2 foto)

 • Deponija na Blanci 2011 -2014

  Deponija na Blanci 2011 -2014
  (8 foto)

 • Preplastitev OC Plastform-Kladje nad Blanco-2014

  Preplastitev OC Plastform-Kladje nad Blanco-2014
  (10 foto)

 • Prostor AKŽ Blanca-2014

  Prostor AKŽ Blanca-2014
  (4 foto)

 • Prostor za verouk-2014

  Prostor za verouk-2014
  (4 foto)

 • Godbeniki na splavu 2014

  Godbeniki na splavu 2014
  (9 foto)

 • Razširitev bankine ob R679

  Razširitev bankine ob R679
  (7 foto)

 • Asfaltacija JP Čanje - Komorivc

  Asfaltacija JP Čanje - Komorivc
  (7 foto)

 • Sanacija zidu na pokopališču pri sv. Kancijanu

  Sanacija zidu na pokopališču pri sv. Kancijanu
  (7 foto)

 • JP Krajna Bda - začasna sanacija 2014

  JP Krajna Bda - začasna sanacija 2014
  (8 foto)

 • Praznik KS Blanca

  Praznik KS Blanca
  (58 foto)

 • Asfaltacija odseka JP 872562

  Asfaltacija odseka JP 872562
  (6 foto)

 • Priključek na JP, prehod ŽP, ureditev-2014

  Priključek na JP, prehod ŽP, ureditev-2014
  (4 foto)

 • Kozolec pri OŠ Blanca urejanje-2014

  Kozolec pri OŠ Blanca urejanje-2014
  (7 foto)

 • Namaklani sistem Sadjastvo Blanca 2014

  Namaklani sistem Sadjastvo Blanca 2014
  (7 foto)

 • Posledice neurja 13.9.2014 in delna odprava

  Posledice neurja 13.9.2014 in delna odprava
  (29 foto)

 • Obnovljen strop na odru KD-2014

  Obnovljen strop na odru KD-2014
  (6 foto)

 • Makadamske JP,vzdrževanje-2014

  Makadamske JP,vzdrževanje-2014
  (6 foto)

 • Popravilo odseka na JP8724484,Brunk-2014

  Popravilo odseka na JP8724484,Brunk-2014
  (2 foto)

 • December 2014

  December 2014
  (8 foto)

KS Blanca - Izvedeno 2013

 • Seja sveta KS Blanca 18.12.2013

  Seja sveta KS Blanca 18.12.2013
  (1 foto)

 • Preplastitev R679 od ŽP do prehoda

  Preplastitev R679 od ŽP do prehoda
  (9 foto)

 • Prodni zadrževalnik suhi potok

  Prodni zadrževalnik suhi potok
  (3 foto)

 • Stopnice v Blanščico

  Stopnice v Blanščico
  (3 foto)

 • Menjava luči z varčnimi 2013

  Menjava luči z varčnimi 2013
  (4 foto)

 • Posledice neurja 11.11.2013

  Posledice neurja 11.11.2013
  (3 foto)

 • Asfaltacija Čanje Komorivc 2013

  Asfaltacija Čanje Komorivc 2013
  (6 foto)

 • Menjava oken KS Blanca 2013

  Menjava oken KS Blanca 2013
  (4 foto)

 • Odvodnjavanje na JP Čanje - Poklek

  Odvodnjavanje na JP Čanje - Poklek
  (4 foto)

 • Kanalizacija in ČN Dolnje Brezovo

  Kanalizacija in ČN Dolnje Brezovo
  (6 foto)

 • Urejanje Blanščice od Selc do Blance - 2013

  Urejanje Blanščice od Selc do Blance - 2013
  (3 foto)

 • Vzdrževanje makadamski javnih poti 2013

  Vzdrževanje makadamski javnih poti 2013
  (5 foto)

 • Praznik KS Blanca 2013

  Praznik KS Blanca 2013
  (20 foto)

 • Urejanje deponije na Blanci 2013

  Urejanje deponije na Blanci 2013
  (6 foto)

 • Asfaltacija ceste Blanca - Poklek 2013

  Asfaltacija ceste Blanca - Poklek 2013
  (10 foto)

 • Protiprašna zaščita vzdrževalne poti 2013

  Protiprašna zaščita vzdrževalne poti 2013
  (3 foto)

 • Primarni vod kanalizacije 2013

  Primarni vod kanalizacije 2013
  (5 foto)

 • Orodna lopa pri KD Blanca 2013

  Orodna lopa pri KD Blanca 2013
  (5 foto)

 • Srečanje starejših nad 70 v KS Blanca 2013

  Srečanje starejših nad 70 v KS Blanca 2013
  (3 foto)

 • Zima 2012/2013

  Zima 2012/2013
  (4 foto)

 • Čistilna akcija v KS Blanca 2013

  Čistilna akcija v KS Blanca 2013
  (6 foto)

 • Ograja in ekološki otok sv. Kancijan 2013

  Ograja in ekološki otok sv. Kancijan 2013
  (3 foto)

 • Pločnik v naselju Blanca 2013

  Pločnik v naselju Blanca 2013
  (10 foto)

 • Obnova avtobusnih postaj v KS Blanca 2013

  Obnova avtobusnih postaj v KS Blanca 2013
  (6 foto)

 • Tlakovanje in hidroizolacija okolice KD

  Tlakovanje in hidroizolacija okolice KD
  (9 foto)

 • Hidravlične izboljšave vodovoda v KS Blanca 2013

  Hidravlične izboljšave vodovoda v KS Blanca 2013
  (2 foto)

 • Obnova odra v KD Blanca 2013

  Obnova odra v KD Blanca 2013
  (7 foto)

KS Blanca - izvedeno 2012