Fotoarhiv izvedenih projektov

KS Blanca izvedeno 2019

  • Asfatacija občinske ceste Trate - Krajna Brda

    Asfatacija občinske ceste Trate - Krajna Brda
    (10 foto)

  • Asfaltacija javne poti Kladje nad Blanco

    Asfaltacija javne poti Kladje nad Blanco
    (11 foto)

  • Rekostrukcija lokalne ceste Blanca Krajna Brda

    Rekostrukcija lokalne ceste Blanca Krajna Brda
    (15 foto)

  • Praznik KS Blanca 2019

    Praznik KS Blanca 2019
    (48 foto)

  • Razširitev lokalne ceste Blanca - Čanje

    Razširitev lokalne ceste Blanca - Čanje
    (9 foto)

  • Asfaltacija javne poti Trate - Zgornja Blanca

    Asfaltacija javne poti Trate - Zgornja Blanca
    (13 foto)

  • Obračališče pri OŠ Blanca

    Obračališče pri OŠ Blanca
    (15 foto)

  • Neurje 24.avgust 2019

    Neurje 24.avgust 2019
    (58 foto)

KS Blanca izvedeno 2018

  • Otroška igrala in fitnes KS Blanca

    Otroška igrala in fitnes KS Blanca
    (6 foto)

  • Učilnica KS Blanca

    Učilnica KS Blanca
    (2 foto)

  • Javna pot Krajna Brda – Baškovč

    Javna pot Krajna Brda – Baškovč
    (8 foto)

  • Lokalna cesta Kladje  - Krajna Brda

    Lokalna cesta Kladje - Krajna Brda
    (16 foto)

  • Plaz Polutka -  Krajna Brda - lokalna cesta

    Plaz Polutka - Krajna Brda - lokalna cesta
    (5 foto)

  • Javna pot Medved - Poklek nad Blanco

    Javna pot Medved - Poklek nad Blanco
    (2 foto)

  • Rekonstrukcija javne poti - Selce nad Blanco

    Rekonstrukcija javne poti - Selce nad Blanco
    (14 foto)

  • Praznik KS Blanca - 16. junij  2018

    Praznik KS Blanca - 16. junij 2018
    (49 foto)

KS Blanca izvedeno 2017

  • REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI ŠT. 873071 ČANJE

    REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI ŠT. 873071 ČANJE
    (5 foto)

  • REKONSTRUKCIJA LOKANE CESTE ŠT. LC 372121 ČANJE

    REKONSTRUKCIJA LOKANE CESTE ŠT. LC 372121 ČANJE
    (8 foto)

  • REKONSTRUKCIJA POVEZAVE JAVNIH POTI ŠT. JP 873071 IN JP873077

    REKONSTRUKCIJA POVEZAVE JAVNIH POTI ŠT. JP 873071 IN JP873077
    (6 foto)

  • REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 596197 ČANJE - STRŽIŠČE

    REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 596197 ČANJE - STRŽIŠČE
    (10 foto)

  • REKONSTRUKCIJA  JP 872891 KRAJNA BRDA  13 - LC 372141

    REKONSTRUKCIJA JP 872891 KRAJNA BRDA 13 - LC 372141
    (7 foto)

  • Lokalna cesta Poklek - Podvrh v Krajevni skupnosti Blanca

    Lokalna cesta Poklek - Podvrh v Krajevni skupnosti Blanca
    (20 foto)

  • Praznik KS Blanca 2017

    Praznik KS Blanca 2017
    (31 foto)

  • Praznik Dan državnosti na Tomaževem hribu 2017

    Praznik Dan državnosti na Tomaževem hribu 2017
    (15 foto)

  • Rekonstrukcija Javne poti št. JP576891 in sanacija udarnih jam na javnih poteh

    Rekonstrukcija Javne poti št. JP576891 in sanacija udarnih jam na javnih poteh
    (27 foto)

KS Blanca izvedeno 2016

  • Rekonstrukcija javne poti št. 873071 Poklek - Čanje

    Rekonstrukcija javne poti št. 873071 Poklek - Čanje
    (19 foto)

  • Rekonstrukcija LC372141 Blanca - Krajna Brda

    Rekonstrukcija LC372141 Blanca - Krajna Brda
    (13 foto)

  • Sanacija križišča in usada na javni poti št. 873051

    Sanacija križišča in usada na javni poti št. 873051
    (13 foto)

  • Sanacija usada Poklek - Tomažev hrib - Priklance

    Sanacija usada Poklek - Tomažev hrib - Priklance
    (3 foto)

  • Sanacija JP 872851  poškodovane v poplavah

    Sanacija JP 872851 poškodovane v poplavah
    (3 foto)

  • Praznik krajevne skupnosti Blanca 2016

    Praznik krajevne skupnosti Blanca 2016
    (36 foto)

  • Praznovanje dneva Državnosti na Tomaževem hribu

    Praznovanje dneva Državnosti na Tomaževem hribu
    (12 foto)

  • Izgradnja kanalizacije met. vode in razširitev LC Čanje-Žigrski vrh

    Izgradnja kanalizacije met. vode in razširitev LC Čanje-Žigrski vrh
    (31 foto)

  • Pohoda Kulturno umetniškega društva Poklek

    Pohoda Kulturno umetniškega društva Poklek
    (13 foto)

  • Rekonstrukcija javne poti Krajna Brda - Kladje nad Blanco 22

    Rekonstrukcija javne poti Krajna Brda - Kladje nad Blanco 22
    (7 foto)

KS Blanca izvedeno 2015

  • Delna sanacija usada T.hrib 2015

    Delna sanacija usada T.hrib 2015
    (5 foto)

  • Prekritje strehe mrliške vežice pri sv, Kancijanu

    Prekritje strehe mrliške vežice pri sv, Kancijanu
    (8 foto)

  • Nadstrešek deponija za ZS-2015

    Nadstrešek deponija za ZS-2015
    (4 foto)

  • Sanacija usada Kosem, Poklek 2015

    Sanacija usada Kosem, Poklek 2015
    (6 foto)

  • Varovalne ograje na OC Blanca-Poklek-2015

    Varovalne ograje na OC Blanca-Poklek-2015
    (8 foto)

  • Obnova notranjih vrat KD,Blanca-2015

    Obnova notranjih vrat KD,Blanca-2015
    (5 foto)

  • Varovalne ograje, odvodnjavanje, preplastitev OC, odsek Poklek-Selce-2015

    Varovalne ograje, odvodnjavanje, preplastitev OC, odsek Poklek-Selce-2015
    (9 foto)

  • Parkirišče pri Sv. Kancianu-2015

    Parkirišče pri Sv. Kancianu-2015
    (4 foto)

  • JP,Bl.-Suho,rekonstrukcija-2015

    JP,Bl.-Suho,rekonstrukcija-2015
    (8 foto)

  • JP-Krajna Brda,Prah, Požun, sanacija usada

    JP-Krajna Brda,Prah, Požun, sanacija usada
    (5 foto)

  • Srečanje starejših v KS Blanca 2015

    Srečanje starejših v KS Blanca 2015
    (4 foto)

  • Praznik KS Blanca

    Praznik KS Blanca
    (11 foto)

  • 15 let godbe Blanški vinogradniki, gasilska veselica

    15 let godbe Blanški vinogradniki, gasilska veselica
    (17 foto)

  • Sanacija usada na JP 873031,Priklanca-Vovko-2015

    Sanacija usada na JP 873031,Priklanca-Vovko-2015
    (14 foto)

  • Sanacija usada na JP 873070,Čanje-Poklek-2015

    Sanacija usada na JP 873070,Čanje-Poklek-2015
    (8 foto)

Return to the album index page

KS Blanca - Izvedeno 2013

  • Seja sveta KS Blanca 18.12.2013

    Seja sveta KS Blanca 18.12.2013
    (1 foto)

  • Preplastitev R679 od ŽP do prehoda

    Preplastitev R679 od ŽP do prehoda
    (9 foto)

  • Prodni zadrževalnik suhi potok

    Prodni zadrževalnik suhi potok
    (3 foto)

  • Stopnice v Blanščico

    Stopnice v Blanščico
    (3 foto)

  • Menjava luči z varčnimi 2013

    Menjava luči z varčnimi 2013
    (4 foto)

  • Posledice neurja 11.11.2013

    Posledice neurja 11.11.2013
    (3 foto)

  • Asfaltacija Čanje Komorivc 2013

    Asfaltacija Čanje Komorivc 2013
    (6 foto)

  • Menjava oken KS Blanca 2013

    Menjava oken KS Blanca 2013
    (4 foto)

  • Odvodnjavanje na JP Čanje - Poklek

    Odvodnjavanje na JP Čanje - Poklek
    (4 foto)

  • Kanalizacija in ČN Dolnje Brezovo

    Kanalizacija in ČN Dolnje Brezovo
    (6 foto)

  • Urejanje Blanščice od Selc  do Blance - 2013

    Urejanje Blanščice od Selc do Blance - 2013
    (3 foto)

  • Vzdrževanje makadamski javnih poti 2013

    Vzdrževanje makadamski javnih poti 2013
    (5 foto)

  • Praznik KS Blanca 2013

    Praznik KS Blanca 2013
    (20 foto)

  • Urejanje deponije na Blanci 2013

    Urejanje deponije na Blanci 2013
    (6 foto)

  • Asfaltacija ceste Blanca - Poklek 2013

    Asfaltacija ceste Blanca - Poklek 2013
    (10 foto)

  • Protiprašna zaščita vzdrževalne poti 2013

    Protiprašna zaščita vzdrževalne poti 2013
    (3 foto)

  • Primarni vod kanalizacije 2013

    Primarni vod kanalizacije 2013
    (5 foto)

  • Orodna lopa pri KD Blanca 2013

    Orodna lopa pri KD Blanca 2013
    (5 foto)

  • Srečanje starejših nad 70 v KS Blanca 2013

    Srečanje starejših nad 70 v KS Blanca 2013
    (3 foto)

  • Zima 2012/2013

    Zima 2012/2013
    (4 foto)

  • Čistilna akcija v KS Blanca 2013

    Čistilna akcija v KS Blanca 2013
    (6 foto)

  • Ograja in ekološki otok sv. Kancijan 2013

    Ograja in ekološki otok sv. Kancijan 2013
    (3 foto)

  • Pločnik v naselju Blanca 2013

    Pločnik v naselju Blanca 2013
    (10 foto)

  • Obnova avtobusnih postaj v KS Blanca 2013

    Obnova avtobusnih postaj v KS Blanca 2013
    (6 foto)

  • Tlakovanje in hidroizolacija okolice KD

    Tlakovanje in hidroizolacija okolice KD
    (9 foto)

  • Hidravlične izboljšave vodovoda v KS Blanca 2013

    Hidravlične izboljšave vodovoda v KS Blanca 2013
    (2 foto)

  • Obnova odra v KD Blanca 2013

    Obnova odra v KD Blanca 2013
    (7 foto)

KS Blanca - izvedeno 2012