Fotoarhiv izvedenih projektov

KS Blanca izvedeno 2019

 • Asfatacija občinske ceste Trate - Krajna Brda

  Asfatacija občinske ceste Trate - Krajna Brda
  (10 foto)

 • Asfaltacija javne poti Kladje nad Blanco

  Asfaltacija javne poti Kladje nad Blanco
  (11 foto)

 • Rekostrukcija lokalne ceste Blanca Krajna Brda

  Rekostrukcija lokalne ceste Blanca Krajna Brda
  (15 foto)

 • Praznik KS Blanca 2019

  Praznik KS Blanca 2019
  (48 foto)

 • Razširitev lokalne ceste Blanca - Čanje

  Razširitev lokalne ceste Blanca - Čanje
  (9 foto)

 • Asfaltacija javne poti Trate - Zgornja Blanca

  Asfaltacija javne poti Trate - Zgornja Blanca
  (13 foto)

 • Obračališče pri OŠ Blanca

  Obračališče pri OŠ Blanca
  (15 foto)

 • Neurje 24.avgust 2019

  Neurje 24.avgust 2019
  (58 foto)

KS Blanca izvedeno 2018

 • Otroška igrala in fitnes KS Blanca

  Otroška igrala in fitnes KS Blanca
  (6 foto)

 • Učilnica KS Blanca

  Učilnica KS Blanca
  (2 foto)

 • Javna pot Krajna Brda – Baškovč

  Javna pot Krajna Brda – Baškovč
  (8 foto)

 • Lokalna cesta Kladje - Krajna Brda

  Lokalna cesta Kladje - Krajna Brda
  (16 foto)

 • Plaz Polutka - Krajna Brda - lokalna cesta

  Plaz Polutka - Krajna Brda - lokalna cesta
  (5 foto)

 • Javna pot Medved - Poklek nad Blanco

  Javna pot Medved - Poklek nad Blanco
  (2 foto)

 • Rekonstrukcija javne poti - Selce nad Blanco

  Rekonstrukcija javne poti - Selce nad Blanco
  (14 foto)

 • Praznik KS Blanca - 16. junij 2018

  Praznik KS Blanca - 16. junij 2018
  (49 foto)

Return to the album index page

KS Blanca izvedeno 2016

 • Rekonstrukcija javne poti št. 873071 Poklek - Čanje

  Rekonstrukcija javne poti št. 873071 Poklek - Čanje
  (19 foto)

 • Rekonstrukcija LC372141 Blanca - Krajna Brda

  Rekonstrukcija LC372141 Blanca - Krajna Brda
  (13 foto)

 • Sanacija križišča in usada na javni poti št. 873051

  Sanacija križišča in usada na javni poti št. 873051
  (13 foto)

 • Sanacija usada Poklek - Tomažev hrib - Priklance

  Sanacija usada Poklek - Tomažev hrib - Priklance
  (3 foto)

 • Sanacija JP 872851 poškodovane v poplavah

  Sanacija JP 872851 poškodovane v poplavah
  (3 foto)

 • Praznik krajevne skupnosti Blanca 2016

  Praznik krajevne skupnosti Blanca 2016
  (36 foto)

 • Praznovanje dneva Državnosti na Tomaževem hribu

  Praznovanje dneva Državnosti na Tomaževem hribu
  (12 foto)

 • Izgradnja kanalizacije met. vode in razširitev LC Čanje-Žigrski vrh

  Izgradnja kanalizacije met. vode in razširitev LC Čanje-Žigrski vrh
  (31 foto)

 • Pohoda Kulturno umetniškega društva Poklek

  Pohoda Kulturno umetniškega društva Poklek
  (13 foto)

 • Rekonstrukcija javne poti Krajna Brda - Kladje nad Blanco 22

  Rekonstrukcija javne poti Krajna Brda - Kladje nad Blanco 22
  (7 foto)

KS Blanca izvedeno 2015

 • Delna sanacija usada T.hrib 2015

  Delna sanacija usada T.hrib 2015
  (5 foto)

 • Prekritje strehe mrliške vežice pri sv, Kancijanu

  Prekritje strehe mrliške vežice pri sv, Kancijanu
  (8 foto)

 • Nadstrešek deponija za ZS-2015

  Nadstrešek deponija za ZS-2015
  (4 foto)

 • Sanacija usada Kosem, Poklek 2015

  Sanacija usada Kosem, Poklek 2015
  (6 foto)

 • Varovalne ograje na OC Blanca-Poklek-2015

  Varovalne ograje na OC Blanca-Poklek-2015
  (8 foto)

 • Obnova notranjih vrat KD,Blanca-2015

  Obnova notranjih vrat KD,Blanca-2015
  (5 foto)

 • Varovalne ograje, odvodnjavanje, preplastitev OC, odsek Poklek-Selce-2015

  Varovalne ograje, odvodnjavanje, preplastitev OC, odsek Poklek-Selce-2015
  (9 foto)

 • Parkirišče pri Sv. Kancianu-2015

  Parkirišče pri Sv. Kancianu-2015
  (4 foto)

 • JP,Bl.-Suho,rekonstrukcija-2015

  JP,Bl.-Suho,rekonstrukcija-2015
  (8 foto)

 • JP-Krajna Brda,Prah, Požun, sanacija usada

  JP-Krajna Brda,Prah, Požun, sanacija usada
  (5 foto)

 • Srečanje starejših v KS Blanca 2015

  Srečanje starejših v KS Blanca 2015
  (4 foto)

 • Praznik KS Blanca

  Praznik KS Blanca
  (11 foto)

 • 15 let godbe Blanški vinogradniki, gasilska veselica

  15 let godbe Blanški vinogradniki, gasilska veselica
  (17 foto)

 • Sanacija usada na JP 873031,Priklanca-Vovko-2015

  Sanacija usada na JP 873031,Priklanca-Vovko-2015
  (14 foto)

 • Sanacija usada na JP 873070,Čanje-Poklek-2015

  Sanacija usada na JP 873070,Čanje-Poklek-2015
  (8 foto)

KS Blanca - Izvedeno 2014

 • Odstranitec dreves pri pokopališču

  Odstranitec dreves pri pokopališču
  (3 foto)

 • Pleskanje prostorov KS Blanca

  Pleskanje prostorov KS Blanca
  (5 foto)

 • Zimska služba 2013/2014 v KS Blanca

  Zimska služba 2013/2014 v KS Blanca
  (6 foto)

 • Preventivna sanacija usada Krajna Brda 2014

  Preventivna sanacija usada Krajna Brda 2014
  (5 foto)

 • Popravilo javne razsvetljave

  Popravilo javne razsvetljave
  (3 foto)

 • Informativni kozolcki v KS Blanca 2014

  Informativni kozolcki v KS Blanca 2014
  (3 foto)

 • Zavese KD Blanca

  Zavese KD Blanca
  (6 foto)

 • Varovalna ograja 2014

  Varovalna ograja 2014
  (2 foto)

 • Priprava savca za tampon

  Priprava savca za tampon
  (4 foto)

 • Rešetke ob JP Poklek G. Gora

  Rešetke ob JP Poklek G. Gora
  (2 foto)

 • Deponija na Blanci 2011 -2014

  Deponija na Blanci 2011 -2014
  (8 foto)

 • Preplastitev OC Plastform-Kladje nad Blanco-2014

  Preplastitev OC Plastform-Kladje nad Blanco-2014
  (10 foto)

 • Prostor AKŽ Blanca-2014

  Prostor AKŽ Blanca-2014
  (4 foto)

 • Prostor za verouk-2014

  Prostor za verouk-2014
  (4 foto)

 • Godbeniki na splavu 2014

  Godbeniki na splavu 2014
  (9 foto)

 • Razširitev bankine ob R679

  Razširitev bankine ob R679
  (7 foto)

 • Asfaltacija JP Čanje - Komorivc

  Asfaltacija JP Čanje - Komorivc
  (7 foto)

 • Sanacija zidu na pokopališču pri sv. Kancijanu

  Sanacija zidu na pokopališču pri sv. Kancijanu
  (7 foto)

 • JP Krajna Bda - začasna sanacija 2014

  JP Krajna Bda - začasna sanacija 2014
  (8 foto)

 • Praznik KS Blanca

  Praznik KS Blanca
  (58 foto)

 • Asfaltacija odseka JP 872562

  Asfaltacija odseka JP 872562
  (6 foto)

 • Priključek na JP, prehod ŽP, ureditev-2014

  Priključek na JP, prehod ŽP, ureditev-2014
  (4 foto)

 • Kozolec pri OŠ Blanca urejanje-2014

  Kozolec pri OŠ Blanca urejanje-2014
  (7 foto)

 • Namaklani sistem Sadjastvo Blanca 2014

  Namaklani sistem Sadjastvo Blanca 2014
  (7 foto)

 • Posledice neurja 13.9.2014 in delna odprava

  Posledice neurja 13.9.2014 in delna odprava
  (29 foto)

 • Obnovljen strop na odru KD-2014

  Obnovljen strop na odru KD-2014
  (6 foto)

 • Makadamske JP,vzdrževanje-2014

  Makadamske JP,vzdrževanje-2014
  (6 foto)

 • Popravilo odseka na JP8724484,Brunk-2014

  Popravilo odseka na JP8724484,Brunk-2014
  (2 foto)

 • December 2014

  December 2014
  (8 foto)

KS Blanca - Izvedeno 2013

 • Seja sveta KS Blanca 18.12.2013

  Seja sveta KS Blanca 18.12.2013
  (1 foto)

 • Preplastitev R679 od ŽP do prehoda

  Preplastitev R679 od ŽP do prehoda
  (9 foto)

 • Prodni zadrževalnik suhi potok

  Prodni zadrževalnik suhi potok
  (3 foto)

 • Stopnice v Blanščico

  Stopnice v Blanščico
  (3 foto)

 • Menjava luči z varčnimi 2013

  Menjava luči z varčnimi 2013
  (4 foto)

 • Posledice neurja 11.11.2013

  Posledice neurja 11.11.2013
  (3 foto)

 • Asfaltacija Čanje Komorivc 2013

  Asfaltacija Čanje Komorivc 2013
  (6 foto)

 • Menjava oken KS Blanca 2013

  Menjava oken KS Blanca 2013
  (4 foto)

 • Odvodnjavanje na JP Čanje - Poklek

  Odvodnjavanje na JP Čanje - Poklek
  (4 foto)

 • Kanalizacija in ČN Dolnje Brezovo

  Kanalizacija in ČN Dolnje Brezovo
  (6 foto)

 • Urejanje Blanščice od Selc do Blance - 2013

  Urejanje Blanščice od Selc do Blance - 2013
  (3 foto)

 • Vzdrževanje makadamski javnih poti 2013

  Vzdrževanje makadamski javnih poti 2013
  (5 foto)

 • Praznik KS Blanca 2013

  Praznik KS Blanca 2013
  (20 foto)

 • Urejanje deponije na Blanci 2013

  Urejanje deponije na Blanci 2013
  (6 foto)

 • Asfaltacija ceste Blanca - Poklek 2013

  Asfaltacija ceste Blanca - Poklek 2013
  (10 foto)

 • Protiprašna zaščita vzdrževalne poti 2013

  Protiprašna zaščita vzdrževalne poti 2013
  (3 foto)

 • Primarni vod kanalizacije 2013

  Primarni vod kanalizacije 2013
  (5 foto)

 • Orodna lopa pri KD Blanca 2013

  Orodna lopa pri KD Blanca 2013
  (5 foto)

 • Srečanje starejših nad 70 v KS Blanca 2013

  Srečanje starejših nad 70 v KS Blanca 2013
  (3 foto)

 • Zima 2012/2013

  Zima 2012/2013
  (4 foto)

 • Čistilna akcija v KS Blanca 2013

  Čistilna akcija v KS Blanca 2013
  (6 foto)

 • Ograja in ekološki otok sv. Kancijan 2013

  Ograja in ekološki otok sv. Kancijan 2013
  (3 foto)

 • Pločnik v naselju Blanca 2013

  Pločnik v naselju Blanca 2013
  (10 foto)

 • Obnova avtobusnih postaj v KS Blanca 2013

  Obnova avtobusnih postaj v KS Blanca 2013
  (6 foto)

 • Tlakovanje in hidroizolacija okolice KD

  Tlakovanje in hidroizolacija okolice KD
  (9 foto)

 • Hidravlične izboljšave vodovoda v KS Blanca 2013

  Hidravlične izboljšave vodovoda v KS Blanca 2013
  (2 foto)

 • Obnova odra v KD Blanca 2013

  Obnova odra v KD Blanca 2013
  (7 foto)

KS Blanca - izvedeno 2012