15.02.2011

Delovno srečanje županov Občin Sevnica in Šentjur


PLANINA PRI SEVNICI – Na delovnem srečanju sta se včeraj sestala župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci. Teme srečanja so bile prometna povezanost med obema občinama z njunim zaledjem ter medsebojno sodelovanje občin, podjetij in zavodov na področju gospodarstva in turizma. Gre za prvo tovrstno srečanje župana Srečka Ocvirka z šentjurskim županom mag. Markom Diacijem, ki predstavlja pomembno izhodišče za nadaljnje dobro sodelovanje in razvoj skupnih interesov občin.

Po uvodnem ogledu podjetja Tajfun Planina, ki so ga pripravili direktor podjetja Iztok Špan in njegovi sodelavci, sta sledila delovni sestanek prisotnih in novinarska konferenca v grajski kašči planinskega gradu. Na srečanju sta župana podpisala skupen dopis, ki sta ga naslovila z »Zavzemanje Občin Sevnica in Šentjur za večja in hitrejša vlaganja v državno cestno infrastrukturo na območju obeh občin«.

Skupni dopis Občine sevnica in Občine Šentjur za večja in hitrejša vlaganja v državno cestno infrastrukturo na območju obeh občin

V dopisu župana Ministrstvo za promet in Direkcijo RS za ceste pozivata, da v najkrajšem možnem času dokončajo modernizacijo makadamskega odseka regionalne ceste Boštanj–Sevnica–Planina pri Sevnici–Dežno–Črnolica, med Sevnico in Planino pri Sevnici ter Šentjurjem, in da aktivno pripomorejo pri ureditvi navezovalne ceste Dramlje–Šentjur–Črnolica, kjer bo v kratkem času sprejet OPPN. Navezovalna cesta Dramlje–Šentjur–Črnolica bo po mnenju obeh županov zmanjšala infrastrukturno zapostavljenost občine Šentjur ter izboljšala povezanost Kozjansko-Obsoteljske subregije in dela občine Sevnica v smeri Štajerske.

Dopis sta župana predala vodji sektorja za investicije na Direkciji RS za ceste Tomažu Willenpartu, ki se je srečanja udeležil skupaj s sodelavcem Juretom Pejanovičem. Willenpart je predstavil namen upravljavca državnih cest, da v letošnjem letu nadaljuje z rekonstrukcijo omenjenega makadamskega odseka z razpisom za modernizacijo pododseka v dolžini 400 metrov. Razložil je tudi problematiko financiranja investicijskih projektov na državnem cestnem omrežju in izrazil upanje, da bodo z razpoložljivimi sredstvi odsek, skladno z trenutnimi plani direkcije, v celoti asfaltirali do leta 2016.

Pomembna tema srečanja pa je bilo tudi povezovanje obeh občin na področju turizma. O tem sta na včerajšnjem srečanju spregovorili direktorica zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in direktorica razvojne agencije Kozjansko mag. Andreja Smolej.

Udeleženci srečanja so si najprej ogledali podjetje Tajfun Planina.

Zbrani na delovnem sestanku v grajski kašči na Gradu Planina.

 

Župan mag. Marko Diaci med podpisovanjem skupnega dopisa.

 

Župan Srečko Ocvirk, vodja sektorja za investicije na DRSC Tomaž Willenpart in župan mag. Marko Diaci.