11.03.2011

Izbran logotip »SEVNIŠKA VOŠČENKA«


SEVNICA – V torek je v prostorih KŠTM Sevnica potekalo odpiranje ponudb, prijavljenih na drugi natečaj za izbor logotipa »Sevniška voščenka«. Strokovno komisijo so sestavljali: pobudnici akcije Sevniška voščenka Jerca Šantej in Sonja Bobek Simončič, predstavnica Občine Sevnica Betka Šmit ter predstavnika zavoda KŠTM Sevnica Matej Imperl in Petra Biderman. Komisija je prejela in obravnavala 13 veljavnih vlog,  soglasno pa sprejela predlog logotipa Sevničana Matica Železnika.