Sevniška kolesarska pot - Točke 4, 4b, 5

Točka 4 - Kurja vas - Turistična kmetija Močivnik

Skozi vasi Hudo Brezje, Rudo in Lisce se vzpnemo v Kurjo vas na kontrolno točko turistična kmetija MOČIVNIK. Tu se odločimo za eno izmed dveh variant, A ali B, obe pa vodita v Loko, kjer je kontrolna točka TRUBARJEV HRAM.


A varianta: Kurja vas, turistična kmetija KRANJC-PAVLIČ, gostinstvo in turizem NUNČIČ, Breg, Šentjur na Polju, Račica, Loka
B varianta: Kurja vas, Lovrenc, Okroglice, Žirovnica, Loka ( IZVEDLJIVA Z GORSKIM KOLESOM!)

Točka 4b - Lovrenc - planinsko zavetišče Lovrenc

Iz turistične kmetije Močivnik vodi pot na Lovrenc - kontrolna točka PLANINSKO ZAVETIŠČE - ki je del krajinskega parka Veliko Kozje-Lisca. Celotno območje slovi po zelo zanimivem rastlinstvu in favni, sam Lovrenc pa po rastišču Clussijevega svišča, encijana, ki cveti od 20. aprila do 10. maja. Cerkev sv. Lovrenca je iz 17. stol., veliki oltar pa iz l.1695.
Po B varianti se skozi Okroglice in Žirovnico peljemo ob Žirovniškem potoku, ki je zelo čist in bister in prispemo v Loko.
Po A varianti, relaciji od Brega do Loke, pa naj omenimo zanimive kozolce; dva sta v Račici, eden na Loškem polju in eden južno od cerkve sv. Helena iz l. 1843, ki sodi med najstarejše na območju levega brega Save v tem predelu.

Točka 5 - Loka - Bistro Trubarjev hram

Tudi Loka je zgodovinsko zelo zanimiva. Njena graščina v kateri je danes Dom počitka in je prenovljena, je nastala v 13. Stoletju .V cerkvi sv. Helene, katero je dal zgraditi bamberški vojvoda Leopold l. 1208, pa je služboval kot župnik oče slovenske književnosti Primož Trubar od l. 1527 do l. 1542.
Iz Loke nadaljujemo pot v smeri Save in prečkamo pri HE Vrhovo most in magistralno cesto ter se skozi Prapretno vzpnemo na Vrhovško Goro skozi Budno vas, kjer je cerkev sv. Nikolaja iz 17. stol. z baročno opremo in zaselka Hrušice s cerkvijo sv. Treh kraljev.

Kurja vas, Lovrenc, Okroglice, Žirovnica, Loka ( IZVEDLJIVA Z GORSKIM KOLESOM!)