Tedenske novice 13.3.2020

Obvestilo občankam in občanom: omejitev dostopa


Preprečevanje širjenja virusa COVID-19 je naša najpomembnejša naloga. Občina Sevnica in Upravna enota Sevnica delujeta v okviru svojih nalog in obveznosti, kljub temu pa je nujno, da se izvajajo vsi preventivni ukrepi po navodilih stroke, da bomo naloge lahko opravljali.

Občina Sevnica in Upravna enota Sevnica vse naloge opravljata tekoče, vendar zaradi varovanja zaposlenih omejujeta osebne stike.

Vse občanke in občane, kakor tudi ostale obiskovalce občine in upravne enote prosimo, da uporabljate za stik z zaposlenimi telefonsko in elektronsko komunikacijo.

IMENIK SODELAVCEV OBČINE SEVNICA

UPRAVNA ENOTA SEVNICA


 

Dostop omejujejo tudi javni zavodi in podjetja v občni Sevnica


Z današnjim dnem omejujejo dostop tudi javni zavodi in javna podjetja v občini Sevnica. Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica (KŠTM Sevnica) je z današnjim dnem zaprl dostop do vseh javnih objektov, s katerimi upravlja. Knjižnica Sevnica, z vsemi poslovnimi enotami, je skladno z uredbo Ministrstva za kulturo do nadaljnjega zaprta. Komunala d.o.o. Sevnica zagotavlja redno izvajanje komunalnih storitev, zaradi lažjega obvladovanja morebitnega širjenja okužb pa prav tako omejuje fizični dostop strank do poslovnih prostorov Komunale Sevnica.

 

Ob razglasitvi Županovega vina 2020 tudi zanimiva okrogla mizaV petek je v Šentjanžu potekal dogodek Povezani v lokalni gastronomiji z razglasitvijo izbranega vina za Županovo vino 2020. Letošnje izbrano vino je delo mlade vinogradnice Vesne Simeonov iz Društva vinogradnikov Malkovec.

Vesna Simeonov z družino

Izbor za županovo vino je potekal 15. leto zapored. V tem času je Županovo vino postal ugleden naziv za vinogradnika. S povezovanjem Županovega vina, kolektivne blagovne znamke občine Sevnica in strategije razvoja turizma v občini Sevnica lokalna skupnost uspešno promovira povezovanje ponudnikov lokalnih sestavin in gostincev ter spodbuja občanke in občane k nakupom domačih izdelkov.

O uspešnem povezovanju so se pogovarjali tudi udeleženci okrogle mize, ki je potekala na dogodku. V okrogli mizi so sodelovali državni sekretar iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, 24. vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin, Grega Repovž iz gostilne Repovž, vinar David Kozinc, Miloš Majcen iz Kmetije Majcen in sevniški župan Srečko Ocvirk. Župan je v pogovoru opisal zgodovino izbora vin za Županovo vino in zakaj ter ob kakšnih priložnostih ga kot župan podari ter izpostavil, da tako naziv Županovo vino kot druga priznanja kakovosti, kot je certifikat kakovosti občine Sevnica ali pa naziv najboljša salama, dajejo pomembno dodano vrednost lokalnim izdelkom. Vinar David Kozinc iz Vinarstva Kozinc, ki je naziv Županovo vino prejelo že šestkrat se je strinjal, da naziv veliko pripomore k prepoznavnosti. Ana Pavlin, 24. vinska kraljica, je izpostavila, da lahko vsaka vinska kraljica veliko prispeva k promociji slovenskih vin, pri čemer je izpostavila tudi promocijo kulture pitja in enološke raznolikosti ter pomen vzpostavitve sistemov lokalnih certifikatov kakovosti. Grega Repovž iz gostilne Repovž je povedal, da je premišljeno izbiranje lokalnih, kakovostnih sestavin najbolj smiselna odločitev za gostinca, saj z odločitvijo za domače ne pripomorejo zgolj k kakovostnejšim jedem, ampak prispevajo tudi k ohranjanju okolja. S povezovanjem z lokalnimi ponudniki se ustvarjajo tudi pomembne poslovne vezi oziroma mreže. Miloš Majcen iz Kmetije Majcen je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek na kmetiji omogoča mladim kmetom, da svoj čas usmerjajo v razvijanje lastnih idej in uspešnih blagovnih znamk. Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je povedal, da je sevniška občina dober zgled povezovanja in sodelovanja lokalnih ponudnikov, tako na ravni zadružnega povezovanja kot na ravni sodelovanja med ponudniki in gostinci ter izpostavil pomen mladih kmetov in njihovih idej. Napovedal je tudi, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano usmerilo svoje aktivnosti v spodbujanje povezovanja med ponudniki in trgovci, kar bo povečalo dostopnost lokalno pridelane hrane.

O povezovanju v lokalni gastronomiji so se pogovarjali udeleženci okrogle mize.

Predsednica Društva vinogradnikov Šentjanž Renata Kuhar je poudarila pomen kakovostnega vina za oblikovanje celostne turistične ponudbe tako Šentjanža kot celotne občine.

Zbrane je pozdravil tudi predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Repovž, ki je izrazil veselje, da Krajevna skupnost Šentjanž obiskovalcem nudi veliko, kljub temu pa je vedno prostor za povezovanje, ki ponudbo še izboljšuje. Predsednik Upravnega odbora Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak se je zahvalil sevniškemu županu za ohranjanje tradicije izbora Županovega vina in izpostavil pomen nadgrajevanja vinske zgodbe tudi s projekti kot sta Grajski vinograd in Festival modre frankinje.

Še pred razglasitvijo izbranega vina je Renata Kuhar razkrila še nekaj podrobnosti postopka letošnjega izbora. Člani komisije iz vseh štirih društev sevniške občine so poskusili 9 vzorcev vin in strokovno izbrali najboljšega. Še pred razglasitvijo je župan skupaj s predsednico Društva vinogradnikov Šentjanž vsem, ki so sodelovali na izboru, podelil priznanja. Prejemnica naziva Županovo vino 2020 je mlada prevzemnica kmetije in vinogradnica Vesna Simeonov, ki je v svojem nagovoru izpostavila, da je kmetovanje način življenja. Pozdravila je izmenjavo strokovnosti in sodelovanje med društvi, ponudniki in lokalno skupnostjo.

Dogodek je iznajdljivo in s prijetnimi humorističnimi vložki povezoval Gregor Trebušak, kulturni program pa so popestrile članice domače vokalne skupine Fortuna.

 

Občina Sevnica je pristopila k članstvu v projektu integrirane dolgotrajne oskrbe starejših


Namen projekta je razširiti možnosti za kakovostno preživljanje starosti v znanem, domačem okolju in izboljšati možnosti za medgeneracijsko povezovanje. Projekt je nadgradnja obstoječih sistemskih rešitev, kot sta domska oziroma institucionalna oskrba in pomoč na domu.

Projekt z imenom Vzpostavitev mreže različnih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti bodo izvajale občine članice, ki so pristopile k Konzorciju 17. Njegov cilj je vzpostavitev mreže domov za starostnike različnih kapacitet in vzpostavitev alternativnih oblik bivanja starostnikov.

Podpis pristopne izjave je potekal v Ljubljani, 6. marca, k projektu oziroma konzorciju pa so poleg Občine Sevnica pristopile še Občine Benedikt, Bled, Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik, Hrpelje-Kozina, Kostel, Kozje, Log-Dragomer, Lukovica, Moravske Toplice, Murska Sobota, Podlehnik, Postojna, Puconci, Rogatec, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šentjernej, Šentrupert in Vodice. Konzorcij 17 je pogodbeno združenje, ustanovljeno za čas izvajanja projekta in predstavlja skupen interes vključenih občin, enotni pristop prijave pri razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev za financiranje in podporo programov dolgotrajne oskrbe in sodelovanje pri vzpostavljanju sodobnih oblik integrirane dolgotrajne oskrbe.

Pristop k projektu je pomemben korak pri razvoju in širjenju oblik dolgotrajne oskrbe starejših občank in občanov.

 

59. sevniška salamiada


Na dan mučenikov, 10. marca, je tradicionalno potekala razglasitev rezultatov tekmovanja sevniške salamiade, 59. zapovrstjo.

Društvo salamarjev Sevnica, skladno z odgovornim ravnanjem in uredbo Ministrstva za zdravje, ki zaradi koronavirusa omejuje zbiranje na javnih mestih, javni del prireditve 59. salamiade ni izvedlo.

Kljub temu pa je v vinski kleti Mastnak potekal sprejem tujih delegacij, ki so se v letošnjem letu dogodka udeležile v okrnjenem številu. Na sprejemu so se zvrstili pozdravi predsednika Društva salamarjev Sevnica Zdravka Mastnaka, direktorja Kmečke zadruge Sevnica, ki je tudi dolgoletni partner in soorganizator dogodkov sevniška salamiada, Boruta Florjančiča, sevniškega župana Srečka Ocvirka in predstavnikov tujih delegacij. Rdeča nit vseh nagovorov so bile strnjene misli o pomembnosti samooskrbe in uživanja lokalno pridelane, kakovostne hrane in pijače.

Razglasitev rezultatov tekmovanja 59. sevniške salamiade je potekala v Gostilni Vrtovšek ob 17. uri, kjer so organizatorji salamiade razglasili in objavili rezultate tekmovanja. Zmagovalec 59. sevniške salamiade je Janez Peterlin iz Šmarjeških Toplic. Društvo salamarjev Sevnica je rezultate tekmovanja objavilo tudi na svoji spletni strani.

 

Izdelovalke salam prav tako sodelovale na tekmovanju


Torkov večer bi morale na sevniškem gradu zaznamovati ženske, lepota, moda in dobra kulinarika. Kljub temu, da je bil 5. ženski modno-kulinarični večer, skladno z odgovorno odločitvijo organizacijskega odbora in uredbo Ministrstva za zdravje, odpovedan, pa je pred samo izvedbo dogodka nemoteno potekalo strokovno ocenjevanje salam, ki so jih v ocenjevanje oddale dame.

Na ocenjevanju je sodelovalo 16 izdelovalk, ki je ocenjevalni komisiji v presojo oddalo 16 vzorcev salam. Ocenjevanje komisije je potekalo 3. marca na Turistični kmetiji Grobelnik. Komisijo so sestavljale predsednica Majda Jurše in članice Anica Ocvirk, Vladimira Tomšič, Hermina Šantej, Zinka Krnc in Darja Pompe. Za logistično podporo komisiji so poskrbele Slavica Grobelnik, Tatjana Šinkovec, Marica Grm in Jelka Robar. Po strokovni oceni komisije je najboljšo salamo izdelala Marija Štih, drugo mesto je dosegla Nika Cvelbar Weber, tretje pa Jožica Habinc.

 

Organizacijski odbor se zahvaljuje vsem izdelovalkam salam za sodelovanje, zmagovalkam pa izreka iskrene čestitke.

Občinska uprava Občine Sevnica