Podžupan Občine Sevnica


JANEZ KUKEC, podžupan Občine Sevnica

Diplomirani upravni organizator, spec. javne uprave, doma iz Tržišča. Zaposlen je bil na Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve, sedaj pa je upokojenec. Član Občinskega sveta Občine Sevnica je v aktualnem mandatu 2018–2022, pred tem pa tudi v mandatih 2010–2014 in 2014–2018; v slednjem je prav tako opravljal funkcijo nepoklicnega podžupana. Več let je bil tudi predsednik Sveta Krajevne skupnosti Tržišče in aktivno sodeloval na širšem družbenem področju. Je aktivni član Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Kot nepoklicni podžupan je imenovan za pomoč pri opravljanju tekočih nalog Občine Sevnica in za nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.


Kontakt:
Janez Kukec, podžupan
Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica