Stanje na cestah

 

Stanje na  cestah v občini Sevnica:
Dolgotrajna pomična, delna zapore prometa in kratkotrajne, popolne zapore prometa, na odseku javne poti Legoje-Mirt (proti h. št. Ledina 21a, Prah), med 7. 7. in 30. 9. 2020 ,zaradi  gradnje vodovodnega omrežja.


 

Stanje na državnih cestah