Stanje na cestah

 

Stanje na državnih cestah


Stanje na lokalnih  cestah:


 

 • Dolgotrajna delna zapora prometa na javni poti, št. 594921 Planinska-bloki
  in popolno zaporo prometa na odseku pločnika, tipa N-15,
  v dolžini pribl. 40 m, pri stavbi Planinska cesta 26, med 6. 12. in 24. 12. 2019,
  zaradi obnove strehe na stavbi Planinska cesta 26. - dovoljenje

 

 • Popolna zapora parkirišča pred HTC v Sevnici (Trg svobode, spodaj), tipa E-6,
  in uporaba javne površine s parc. št. 493/32, k. o. 1379 Sevnica, zaradi silvestrovanja na prostem,
  od ponedeljka, 23.12.2019, od 6. ure, do ponedeljka, 6.1.2020, do 15. ure - dovoljenje

 

 • Obvoz po odseku občinske lokalne ceste, št. 373061 ŽP-Kvedrova-rondo, med časom zapore regionalne ceste R3-679/3909 Breg-Sevnica-Brestanica, od km 7+375 do km 7+530 (Trg svobode v Sevnici),
  od torka, 31. 12. 2019, od 16. ure, do srede, 1. 1. 2020, do 6. ure, zaradi silvestrovanja na prostem - dovoljenje