Dokončna poročila o opravljenih nadzorih

 

Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije obnova križišča Veliki Cirnik

Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za obdobje 2018

Dokončno poročilo o nadzoru poslovanja javnega podjetja Komunala Sevnica  d.o.o. za leto 2018

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018

Dokončno poročilo o izvedbi nadzora nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora nad odpravo napak, ugotovljenih pri nadzorih opravljenih na Občini Sevnica v letih 2014- 2017

Dokončno poročilo  izvedb nadzora zaključnega računa za leti 2016 in 2017 ter nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora in nad odpravo napak, ugotovljenih pri nadzoru poslovanja JZ KŠTM Sevnica opravljenega leta 2016

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2017

Dokončno poročilo o nadzoru poslovanja javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica 2016

Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2016

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017

Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji Boštanj - Grahovica -  Brezovec

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2016

Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda KŠTM Sevnica -  21.12.2016

Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2016

Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2015

Poročilo o nadzoru zaključene investicije- sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 - odcep Žnidar

Poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2015

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja enote vrtca pri OŠ Krmelj v letu 2014

Poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2015

Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2014

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Primož za obdobje 2013 in 2014

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Zabukovje za obdobje 2013 in 2014

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Studenec za obdobje 2013 in 2014