Energetska pisarna

 

Vse zainteresirane vabimo k obisku energetske svetovalne pisarne, ki je namenjena brezplačnemu svetovanju občanom na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Energetska pisarna deluje v Sevnici, in sicer v pisarni podjetniškega inkubatorja v prostorih Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.

Izvajanje svetovanja za občane sofinancira Eko sklad – slovenski okoljski javni sklad, svetovanje pa že skoraj dve desetletji izvaja Gradbeni inštitut ZRMK z usposobljenimi energetskimi svetovalci z ustreznimi licencami. Svetovalna mreža ENSVET povezuje že 36 energetskih pisarn po vsej Sloveniji, kar je rezultat dobrega sodelovanja z občinami.

Brezplačno svetovanje v Sevnici izvajajo svetovalci iz Energetske pisarne Brežice, in sicer vsako drugo in četrto sredo v mesecu. Za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti, kar občani lahko storijo na Občini Sevnica, kjer se dogovorijo za termin in vsebino razgovora. Razgovor s svetovalcem traja 45 minut, nato pa svetovalec pripravi in na dom pošlje povzetek razgovora z vsemi podrobnejšimi podatki in navodili.

Opis poteka svetovanja :

  1. stranka si rezervira termin - dan in uro svetovanja in opiše področja interesa
  2. na svetovanje naj občan prinese vso dokumentacijo o objektu
  3. na osnovi podatkov naredimo analizo rabe energije vašega gospodinjstva
  4. ocenimo možne prihranke z določenimi ukrepi
  5. preveri se ekonomičnost izvedbe možnih ukrepov ter vračilna doba investicije
  6. pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, katerega izvod pošlje stranki na dom, drugega pa vodstvu ENSVET na GI ZRMK v arhivo in strokovno presojo

Bistvena področja svetovanja so:

1. ogrevanje:

-   izbira energenta
-   zamenjava kotla
-   priprava tople vode

2 .toplotna izolacija objekta:

-   toplotno izolacijske fasade
-   izolacija podstrešje, mansarde
-   izbira energetsko učinkovitih oken

3. obnovljivi viri energije:

-   sončna energija
-   geotermalna energija
-   lesna biomasa
-   veter

4. informacije o možnostih pridobitve  finančnih vzpodbud:

-   državne in občinske subvencije za OVE in ZP
-   ekološki krediti

 

Priprava na novo kurilno sezono
mag. Damjan Korošec, energetski svetovalec mreže ENSVET

Da pozimi ne bo težav z delovanjem kurilnih naprav, je potrebno marsikaj postoriti, preden jih damo v pogon. Pred zimo lahko nekatera enostavna dela opravimo tudi sami in postorimo še nekaj stvari, ki bodo pripomogle k čim bolj gospodarnemu ogrevanju in nas obvarovale pred izrednimi izpadi zaradi napak na opremi v času, ko jih najbolj potrebujemo.

Preberite več - ->>

Stroški ogrevanja
Evgen Gömbös, energetski svetovalec mreže ENSVET

V članku ugotavljamo kakšni so stroški ogrevanja v primeru uporabe različnih vrst goriv. Prikazan je primer ogrevanja družinske hiše, ogrevalne površine 150 m2, ki uporablja centralno sodobno peč na kurilno olje in porabi 1.500 litrov tega energenta. Izkazalo se je, da je energija toplote, pridobljena iz kurilnega olja, najdražja, najcenejša pa je toplotna energija, pridobljena iz polen. Glede na to, da je še vedno v uporabi veliko peči na kurilno olje in je med njimi tudi precej zastarelih, se bomo ukvarjali z vprašanjem, ali je smiselno te oljne kotle zamenjati z drugimi kotli. Hkrati bomo odgovorili tudi na to, s katerim energentom bi bilo smiselno zamenjati drago kurilno olje.

Preberite več - ->>


Eko sklad je 18.12.2016 objavil nov javni razpis za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov nevladnih organizacij  in dva javna poziva za spodbujanje električne mobilnosti

 

Nasveti za učinkovito rabo energije:

- enostavni energetski ukrepi

- pravila naravnega prezračevanja

- projekt Aero - asistenca energetsko revnim občanom

- Aktualni razpisi Ekosklada za nepovratne finančne spodbude za električna vozila  in ugodne kredite

- Ekosklad  18.11 2016 objavil javni razpis za sofinanciranje
okoljevarstvenih  projektov  nevladnih organizacij in dva javna poziva za spodbujanje  električne mobilnosti

Za energetsko svetovanje se lahko predhodno

prijavite na brezplačni številki 080 1669

ali na Občini Sevnica kjer sprejema prijave  in posreduje dodatne informacije
vodja oddelka za okolje in prostor
Roman Perčič
07 81 61 221   in   041 609 616
roman.percic@obcina-sevnica.si

 

Aktualni razpisi Ekosklada za nepovratne finančne spodbude za električna vozila in ugodne kredite