Sevniška kolesarska pot - Točke 8, 9, 10

 

Točka 8 - Primož - Domačija Vintar

Pot vodi dalje proti Primožu, kjer je kontrolna točka kmetija VINTAR in se spusti mimo Gornjih in Dolnjih Impolj do gostišča ob ribniku Loke, ki je riboloven. V njem lovijo krapa, klena in rdečeoko.

 

Točka 9 - Studenec - Gostišče Janc

Pot nadaljujemo skozi Zavratec, kjer so našli železnodobne predmete naprej do Studenca h kontrolni točki gostilna JANC.
Tu je cerkev Brezmadežnega spočetja device Marije, katere oprema je delno baročna, zgrajena pa je bila okoli l. 1363.

 

Točka 10 - Boštanj - Gostišče Panorama

Spustimo se do Impoljce, dvesto let starega in posodobljenega gradu, ki je sedaj dom za ostarele. Pot nadaljujemo po magistralni cesti skozi Log do odcepa za Mirensko dolino, od pa tam preko lesenega mostu na reki Mirni v Dolenji Boštanj, do kontrolne točke restavracija PANORAMA.

Boštanjska cerkev sv. Nikolaja je bila obenem baročna grajska kapela, omenjal pa jo je že Janez Vajkard Valvazor, kakor tudi starejši spisi iz leta 1503.
Dvorec Boštanj so postavili Wernegkhi že pred l. 1636, od med vojno porušene graščine pa se je ohranila le baročna kapela s freskami pod beležem.
Na gričku z ledinskim imenom Na gavgah, je rastišče rumenega sleča - pontske azalee, ki je evropska botanična redkost. Nad rumeno cvetočimi grmi in opojnim vonjem boste zagotovo navdušeni!