2. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne 30. 8. 2017