Občinska uprava


 

SEZNAM ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE SEVNICA
Z DIREKTNIMI TELEFONSKIMI ŠTEVILKAMI

(kliknite na ime in priimek uslužbenca za pošiljanje e-maila)


KABINET ŽUPANA

 • , župan občine Sevnica, pisarna št. 201, tel.: 07/81-61-213, GSM:051/348-193
 • , višja svetovalka župana, pisarna št. 201, tel.: 07-81-61-213, GSM: 041/608-727

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

 • , direktor občinske uprave, pisarna št. 215, tel.: 07-81-61-212, GSM:041/738-357

SPLOŠNA SLUŽBA

 • , vodja splošne službe, pisarna št. 208, tel.: 07/81-61-232, GSM:041/524-598
 • , višji svetovalec za pravne zadeve, pisarna št. 215, tel.:07-81-61-269, GSM: 041/504-682
 • , višja svetovalka za pravne zadeve, pisarna št. 209, tel.: 07-81-61-222, GSM:041/227-343
 • , svetovalec za pravne zadeve, pisarna št. 214, tel.:07-81-61-215
 • , svetovalka za pravne zadeve - pripravnica, pisarna št. 214, tel.:07-81-61-265
 • , višja svetovalka splošne službe, pisarna št. 201, tel.: 07/81-61-267
 • , višja svetovalka splošne službe, pisarna št. 201, tel.: 07/81-61-264
 • , referentka za krajevne skupnosti, pisarna št. 207, tel.: 07/81-61-223, GSM: 041/596-716
 • , referentka vložišča, pisarna št. 215, tel.: 07-81-61-200
 • , informatika, GSM: 041/902-388

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • , vodja oddelka za družbene dejavnosti, pisarna št. 202, tel.:07-81-61-214, GSM: 041/387-058
 • , višja svetovalka za družbene dejavnosti, pisarna št. 203, tel.: 07-81-61-234
 • , višja svetovalka za družbene dejavnosti, pisarna št. 203, tel.: 07-81-61-262
 • , višja svetovalka za družbene dejavnosti, pisarna št. 209, tel: 07-81-61-220, GSM: 051/348-041

ODDELEK ZA FINANCE

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • , vodja oddelka za okolje in prostor, pisarna št. 123, tel.: 07-81-61-221, GSM:041/609-616
 • , občinski urbanist, pisarna št. 121, tel.: 07-81-61-236, GSM: 041/480 -093
 • , višja svetovalka za komunalno infrastrukturo, pisarna št. 121, tel.: 07-81-61-208, GSM: 041/691-198
 • , višji svetovalec za ceste in komunalo, pisarna št. 120, tel.: 07-81-61-226, GSM: 031/278-486
 • , višja svetovalka za gradbene dejavnosti, pisarna št. 119, tel.: 07-81-61-268
 • , višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti, pisarna št. 119, tel.: 07/81-61-266
 • , višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo, pisarna 101, tel.:07-81-61-228, GSM: 041/600-012
 • , višja svetovalka za prostorske in gradbene dejavnosti, pisarna št. 122, tel.: 07-81-61-219
 • , referent za stanovanjske zadeve in civilno zaščito, pisarna št. 101, tel.: 07-81-61-229, GSM: 041/634-761

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 • , vodja oddelka za gospodarske dejvnosti, pisarna št. 118, tel.: 07-81-61-233, GSM: 031/864-273
 • , višji svetovalec za investicije in razvoj, pisarna št. 117, tel.: 07-81-61-227, GSM: 041/600-019
 • , višja svetovalka za javna naročila, pisarna št. 117, tel.: 07-81-61-237, GSM: 041/600-017
 • , višji svetovalec za investicije in razvoj , pisarna št. 102, tel.: 07-81-61-230, GSM: 051/348-039
 • , svetovalka za gospodarske dejavnosti, pisarna št. 102, tel.: 07-81-61-205, GSM: 051/ 319 - 070