1. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 24. redne seje