Prodaja stavbnih zemljišč

 

Podatki so informativne narave. Dejanska raba zemljišča se lahko razlikuje od vrste rabe po zemljiškem katastru.

 

Vse informacije so na voljo pri :

Roman STRLEKAR, višji svetovalec za pravne zadeve,
pisarna št. 214,
tel.:07-81-61-269
e-mail:

 

Za podrobnosti in grafični prikaz parcele kliknite na ime parcele in izberite - vstopi brez prijave.


Parcelna št. katastrska občina površina v m2
570/14 Sevnica 898
568/50 Sevnica 813