Prodaja gozdov, kmetij in kmetijskih zemljišč

 

Podatki so informativne narave. Dejanska raba zemljišča se lahko razlikuje od vrste rabe po zemljiškem katastru. Sklopi zemljišč (kmetije) so barvno kodirani.

Vse informacije so na voljo pri :

Roman STRLEKAR, višji svetovalec za pravne zadeve,
pisarna št. 214,
tel.:07-81-61-269
e-mail:


Za podrobnosti in grafični prikaz parcele kliknite na ime parcele in izberite - vstopi brez prijave.

 

Parcelna št. katastrska občina vrsta rabe po zemljiškem katastru *
površina v m2 Opombe
557 Hubajnica gozd 845
649 Hubajnica kmetijsko zemljišče
2262
650 Hubajnica kmetijsko zemljišče
2291
2532/386 Hubajnica kmetijsko zemljišče 8452
1111 Kompolje pašnik 1608
1422/120 Log gozd 4748
2532/495 Log gozd 7900
1748/22 Log gozd 34445
3488/1 Malkovec travnik 2480
3494/1 Malkovec njiva 3884
3494/2 Malkovec travnik 1060
3494/3 Malkovec pašnik 612
3496 Malkovec gozd 3036
3497 Malkovec njiva 2382
3499/2 Malkovec pašnik 2489
3499/6 Malkovec gozd 345
3499/7 Malkovec gozd 15261
3963 Malkovec
95
392 Podboršt pašnik 878 delež 26/36
393 Podboršt pašnik 923 delež 26/36
394 Podboršt pašnik 1737 delež 26/36
395 Podboršt vinograd 985 delež 26/36
391/1 Podboršt pašnik 1000 delež 26/36
391/2 Podboršt stavbišče 132 delež 26/36
253 Podboršt travnik 1241 delež 26/36
254 Podboršt stavbišče 65 delež 26/36
259/2 Podboršt gozd 3656 delež 26/36
259/3 Podboršt njiva 2624 delež 26/36
259/4 Podboršt pašnik 479 delež 26/36
259/5 Podboršt pašnik 238 delež 26/36
98/2 Podboršt gozd 17620 delež 26/36
98/5 Podboršt pašnik 433 delež 26/36
98/8 Podboršt pašnik 17038 delež 26/36
98/7 Podboršt gozd 12051 delež 26/36
802/5 Podgorje pašnik 349
804/2 Podgorje pašnik 383
806/2 Podgorje njiva 1402
*63/1 Podgorje stavbišče 440 v objektu je najemnik
909/1 Radež ekstenzivni sadovnjak 2075
911/1 Radež pašnik 1447
911/3 Radež njiva 399
912 Radež travnik 1222
913/1 Radež pašnik 475
*161/3 Radež stavbišče 32
914/1 Radež gozd 2331
914/2 Radež pašnik 126
914/3 Radež ekstenzivni sadovnjak 1029
915 Radež ekstenzivni sadovnjak 2568
1018 Studenec travnik 4514
1038 Studenec travnik 1593
1704 Telče vinograd 1593 delež ¾, solastnik RS
1705 Telče travnik 107 delež ¾, solastnik RS
1706 Telče vinograd 1006 delež ¾, solastnik RS
1707 Telče travnik 1844 delež ¾, solastnik RS
1708 Telče travnik 2263 delež ¾, solastnik RS
1709 Telče travnik 922 delež ¾, solastnik RS
1710 Telče travnik 1067 delež ¾, solastnik RS
1717/1 Telče travnik 1887 delež ¾, solastnik RS
1717/2 Telče travnik 165 delež ¾, solastnik RS
1717/3 Telče vinograd 424 delež ¾, solastnik RS
1717/4 Telče vinograd 335 delež ¾, solastnik RS
1718 Telče travnik 812 delež ¾, solastnik RS
1743/1 Telče gozd 3186 delež ¾, solastnik RS
1743/3 Telče gozd 4611 delež ¾, solastnik RS
1744 Telče njiva 4401 delež ¾, solastnik RS
1747 Telče travnik 3284 delež ¾, solastnik RS
1748 Telče njiva 2808 delež ¾, solastnik RS
1749/1 Telče pašnik 1971 delež ¾, solastnik RS
1751/1 Telče travnik 618 delež ¾, solastnik RS
1745 Telče pašnik 1611
1746 Telče travnik 500
1275 Telče gozd 1561
1920 Telče travnik 1547
289 Telče pašnik 1784
1035 Vrh travnik 4845
1033/4 Žigrski vrh
2329

 

* Od 1.1.2014 geodetska uprava ne vodi in ne izkazuje podatke
o vrstah rabe, katastrski kulturi in razredu.