Celostna grafična podoba Občine Sevnica


Naš cilj je bil, da celostna grafična podoba na vseh tiskovinah poudari profesionalnost delovanja Občinske uprave Občine Sevnica in prispeva k večjemu ugledu naše institucije.
K oblikovanju in pripravi celostne grafične podobe Občine Sevnica smo povabili akademskega slikarja profesorja Alojza Konca. Motiv za oblikovanje celostne podobe je vzet iz označevalnih tabel ob vstopu na območje občine. Osnovna motiva sta torej sevniški grad in grb, ki se na različnih dokumentih pojavljata skupaj ali posamično. Gospod Konec je obema motivoma dodal umetniški značaj, saj je na raznih čestitkah in voščilnicah uporabil podobo gradu z njegovih slikarskih del (olja na platnu).
Prav posebej pa se je posvetil nazivu Občina Sevnica, ki se je doslej pojavljal kot podnapis grba ter ga spremenil v svojstven podpis, kar daje prijaznost še tako uradnim dokumentom.
V okviru celostne podobe je oblikovanih kar 23 različnih dokumentov oziroma aplikacij, ki so različnih rangov, za vsakodnevne, protokolarnejše in promocijske potrebe.


Celostna podoba se deli na tri sklope dokumentov:

  • formalno upravna korespondenca (dopisni list, listina nižjega ranga, kuverte različnih formatov, poslovne vizitke),
  • protokolarna korespondenca (zlatoporočna listina, svečana mapa, listina višjega ranga (priznanja, zahvale), čestitke za različne priložnosti (univerzalna, ob rojstvu otroka z darilnim bonom, ob rojstnem dnevu starostnika, novoletna), slavnostno vabilo, sožalnica),
  • promocija (promocijska mapa, darilna vrečka, koledar).

Premišljeno ter kakovostno oblikovana in izdelana celostna grafična podoba Občine Sevnica je vsekakor ogledalo institucije kot celote in v njej zaposlenih.

Elaborat: Celostna grafična podoba občine Sevnica, avtor : prof. Alojz Konec, akad. slik., 2001

 

V priponkah je na voljo znak Logotip Občine Sevnica v različnih formatih, fonti in barvne kode:


Logotip Obcina_Sevnica.cdr
Logotip Obcina_Sevnica.ai
Logotip Obcina_Sevnica.wmf
Logotip Obcina_Sevnica.gif
Logotip Obcina_Sevnica.png - brez ozadja
Logotip Obcina_Sevnica.jpg

 

 

Barve grba Občine Sevnica :
HKS 47 K – modra: nebo;
HKS 64 K – zelena: trava, listi lipe;
HKS 78 K – rjava: škrjanca;
HKS 88 K – črna: obroba grba in krone, podnapis;
HKS 97 K – siva: deblo lipe.

 

Zastave:
Zastava, namizna zastavica in grb Občine Sevnica.cdr (295kb)
Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (UPB2)

 

Fonti:
Font University
Font Unicorn


Celostna grafična podoba

  • Celostna grafična podoba

    Celostna grafična podoba
    (14 foto)