Javni pozivi

 

Javni poziv zbiranja predlogov za podelitev priznanj na področju športa v Občini Sevnica za leto 2017 (pdf)

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo stanovanjske hiše na naslovu  Loka pri Zidanem Mostu 24 v najem

 

Javno zbiranje ponudb za odkup in odstranitev kozolca pri OŠ Blanca JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2018 JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora na naslovu Prešernova ulica  2, Sevnica JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov na naslovu Blanca 24 v najem JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Javni poziv za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev ob občinskem prazniku Občine Sevnica v letu 2017 JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Javno zbiranje ponudb za oddajo salona z garderobo v Športnem domu Sevnica v najem JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv - 4. poziv - oddaja v zakup vrtov - 2017 - 2020 - območje na Hrastih JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za oddajo vrtov v zakup pri večstanovanjskem objektu Krmelj 38 in pri večstanovanjskem objektu Krmelj 70a za obdobje od 2017 do 2021 - besedilo javnega poziva JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v Občini Sevnica v letu 2017, vloga.doc - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja - stanovanje v Tržišče 43 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišča za namen postavitve mobilnega montažnega gostinskega lokala z gostinsko teraso na področju rekreacijskega parka Drevored- JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv - 3. poziv - oddaja v zakup vrtov - 2017 - 2020 - območje na Hrastih - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2017 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za oddajo vrtov v zakup 2017-2020 na območju "Hrasti" - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


3. razvojna os – sredinski del _ javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

3. razvojna os – sredinski del - študija variant s predlogim najustreznejše variante + grafika

3. razvojna os – sredinski del - celotno gradivo za javno razgrnitev


Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev ob občinskem prazniku Občine Sevnica v letu 2016 -JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišča za namen postavitve mobilnega montažnega gostinskega lokala z gostinsko teraso - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javni poziv za oddajo vrtov v zakup 2016 na območju "Hrasti" -JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 


Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v občini Sevnica v letu 2016 (doc) - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Trg svobode 11 v Sevnici - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Zbiranje predlogov za podelitev priznanj in Prešernovih plaket ZKD Sevnica - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Javni poziv za odajo vrtov v zakup 2015 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2016 JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v Občini Sevnica v letu 2015 (pdf) - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČENJavni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2015 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN