Zapisniki sej občinskega sveta - mandat 2014-2018

 

Z A P I S N I K 32. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 19. 9. 2018

Z A P I S N I K 31. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 20. 6. 2018

Z A P I S N I K 30. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 23. 5. 2018

Z A P I S N I K 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 9. 5. 2018

Z A P I S N I K 29. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 11. 4. 2018

Z A P I S N I K 28. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 14. 2. 2018

Z A P I S N I K 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 19. 12. 2017

Z A P I S N I K 27. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 28. 11. 2017

Z A P I S N I K 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 18. 10. 2017

Z A P I S N I K 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 30. 8. 2017

Z A P I S N I K 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo 21. 6. 2017

Z A P I S N I K  23. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 24. 5. 2017

Z A P I S N I K  22. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 26. 4. 2017

Z A P I S N I K  21. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 29. 3. 2017

Z A P I S N I K  20. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 15. 2. 2017

Z A P I S N I K 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v torek, 20. 12. 2016

Z A P I S N I K 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v torek, 29. 11. 2016

Z A P I S N I K 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 26. 10. 2016

Z A P I S N I K 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 21. 9. 2016

Z A P I S N I K 15. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 15. 6. 2016

Z A P I S N I K 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 4. 2016

Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23. 3. 2016

Z A P I S N I K 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 2. 2016

Z A P I S N I K 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 16. 12. 2015

Z A P I S N I K 10. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 21. 10. 2015

Z A P I S N I K 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,ki je potekala 7., 8., 9. in 12. 10. 2015

Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23. 9. 2015

Z A P I S N I K 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 6. 2015

Z A P I S N I K 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 5. 2015

Z A P I S N I K 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 25. 3. 2015

Z A P I S N I K   5. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 25. 2. 2015

Z A P I S N I K   4. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 28. 1. 2015

Z A P I S N I K   3. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 12. 2014

Z A P I S N I K   2. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v ponedeljek, 24. 11. 2014

Z A P I S N I K   1. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 22. 10. 2014