PREDPISI OBRAZCI
IN VLOGE
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
PRORAČUN
2020
PARTICIPATIVNI
PRORAČUN 2021