POVABILO K
SODELOVANJU

KAJ JE PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

OBMOČJA, KRITERIJI
TER KVOTE

KAKO
SODELOVATI

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«

Povabilo k oblikovanju proračuna Občine Sevnica za leto 2020

 

Spoštovane občanke, spoštovani občani.

Temeljni finančni dokument delovanja lokalne skupnosti je občinski proračun, ki usklajuje potrebe in izzive aktualnega časa. Odlok o proračunu Občine Sevnica  za vsako prihodnje leto pripravljamo odgovorno in premišljeno  v drugi polovici tekočega leta, na temeljih znanih potreb in zakonskih nalog ter po analizi predlogov in pobud ter temeljitem pregledu s strani občinskega sveta, vseh delovnih teles občinskega sveta, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.

Kot v vseh drugih občinah tudi finančno poslovanje sevniške temelji na predpostavki stabilnosti državnih virov v obliki odstopljenih državnih virov, katerih kvota je vselej zakonsko opredeljena. Poleg zagotavljanja standarda izvajanja vseh javnih nalog in služb s področij otroškega varstva in šolstva, socialnega varstva, vzdrževanja javne cestne in komunalne infrastrukture in tudi gospodarjenja z občinskim premoženjem, je cilj lokalne skupnosti izvajanje investicijskega cikla v obliki naložb. Nekatere so vezane letni način financiranja, spet druge, obsežnejše, zahtevajo večletno načrtovanje, usklajevanje, vodenje in izvajanje. Participativni del pa bo obsegal manjše ureditve, ki so prav tako pomembne za življenje in delo.

Ker želimo do oblikovanja končnega predloga proračuna za leto 2020 pridobiti še neposredne pobude s strani občank in občanov, je ideja v proračun uvesti vzvod »participativnega proračuna«. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločate s svojimi predlogi, ki bodo po vašem mnenju pomemben kamenček v mozaiku ustvarjanja prijetnega bivanja v domačem kraju in občini.

V nadaljevanju je pojasnjenih več informacij – vljudno vabljeni k sodelovanju.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk, župan