Poslovne in obrtne cone v Občini Sevnica

 

Predstavitev poslovnih in obrtnih con v Občini Sevnica

Seznam zemljišč v poslovnih in obrtnih conah v Občini Sevnica


Vse informacije o prodaji zemljišč so na voljo pri :

Roman STRLEKAR, višji svetovalec za pravne zadeve,
pisarna št. 214,
tel.:07-81-61-269
e-mail: