1. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 27. redne seje