Člani občinskega sveta v mandatu 2018 - 2022

Seznam članov Občinskega sveta Občine Sevnica,
izvoljeni 18.11.2018, mandat 2018 - 2022

 


 

Zap. št.

Priimek in ime

Naslov

Stranka/Lista

1.

BECI Božidar

Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu

SLS

2.

GROBOLJŠEK Božidar

Bohorska ulica 17, Sevnica

SLS

3.

GRUBENŠEK Miran

Kvedrova cesta 6 a, Sevnica

DESUS

4.

IMPERL Matej

Razbor 22, Loka pri Zidanem Mostu

NSi

5.

JANC Janoš

Arto 5, Studenec

SLS

6.

JAZBEC Majda

Drožanje 13, Sevnica

SLS

7.

KARLOVŠEK Brigita

Kompolje 4, Boštanj

SDS

8.

KNEZ Vincenc

Šmarčna 17, Boštanj

SLS

9.

KORENE Gregor

Žigrski Vrh 32, Sevnica

SDS

10.

KOSTREVC Rado

Krmelj 86, Krmelj

SD

11.

KRAMŽAR Danica

Kamenško 5, Šentjanž

SLS

12.

KUKEC Janez

Tržišče 11 e, Tržišče

SLS

13.

LISEC Tomaž

Dolenji Boštanj 104, Boštanj

SDS

14.

LOČIČNIK Marjan

Poklek nad Blanco 12 b, Blanca

SDS

15.

MRGOLE Aleš

Vrhek 12, Tržišče

SDS

16.

NOVŠAK Tanja

Pod Vrtačo 19, Sevnica

SDS

17.

OREŠNIK Ivan

Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž

SDS

18.

PETANČIČ Rok

Trg svobode 32, Sevnica

LMŠ

19.

PIPAN Franc

Cesta na Dobravo 27, Sevnica

DESUS

20.

POMPE Darja

Ledina 85, Sevnica

SLS

21.

POVŠE Franc

Dolenji Boštanj 138, Boštanj

LMŠ

22.

SITAR Vincenc

Marendol 2, Tržišče

DESUS

23.

ŠERJAK Janez

Kladnikova ulica 5, Sevnica

NEODVISNA LISTA
ZA OBČINO SEVNICA

24.

ZUPANC Gorazd

Račica 51 b, Loka pri Zidanem Mostu

LMŠ

25.

ŽIČKAR Stanislava

Cankarjeva ulica 7, Sevnica

SD