Tedenske novice 20.9.2019

 

Pridobitev pri Osnovni šoli Blanca še uradno odprta

V začetku letošnjega šolskega leta so se še posebej razveselili nove pridobitve na Osnovni šoli Blanca.

Novo zgrajeno obračališče za avtobuse pri osnovni šoli je rezultat celostne rešitve in prispevka Občine Sevnica k povečani prometni varnosti na območju šole. Urejanje in umirjanje prometa na območjih osnovnih šol namreč pomembno prispeva k večji varnosti vseh uporabnikov prometnih površin pri šolah.

Zbrane na otvoritvi je uvodoma pozdravil župan Občine Sevnica, ki je izpostavil, da se mobilnost spreminja skozi čas, tako kot se spreminja način življenja v domačih krajih. Nekoč je bilo povsem običajno, da so otroci v več kilometrov oddaljeno šolo hodili peš, danes pa otrokom, ki so od šole oddaljeni več kot dva kilometra, Občina Sevnica omogoča avtobusni prevoz v šolo. Gibanje je postalo popoldanska aktivnost, namesto da bi bilo vpeto v naša vsakdanja opravila, kot je denimo hoja v šolo ali na delovno mesto.

Ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. Vincenc Frece se je v svojem nagovoru zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu in poudaril, da je sedaj promet ob šoli tekoč in precej bolj varen, kot je bil pred izgradnjo obračališča.

Otvoritev so s svojimi nastopi popestrili tako osnovnošolci kot otroci, ki obiskujejo vrtec pri Osnovni šoli Blanca.

 

Človek človeku sopotnik

Zavod Sopotniki starejšim občanom v sevniški občini omogoča večjo vključenost v družbeno in družabno življenje, saj vsem tistim, ki živijo v odročnejših krajih, z brezplačnimi prevozi pomagajo, da se pogosteje odpravijo po opravkih, nakupih in na družabna srečanja. Ruralna mobilnost, kot izpostavljajo na Zavodu Sopotniki, je ključni dejavnik za zagotavljanje kakovostnega življenja starejših, ki živijo na podeželju.

Brezplačne prevoze v občini Sevnica po podatkih Zavoda Sopotniki uporablja 225 starejših občanov, 80 odstotkov od teh je rednih uporabnikov. Večina prevozov se opravi za dostop do zdravstvenih storitev, storitev banke, pošte, trgovine, upravne enote in občine, nekaj pa tudi za udeležbe na dogodkih društev, druženja in obisk pokopališča.

Župan Srečko Ocvirk je v sklopu aktivnosti Zavoda Sopotniki v akciji »Župani za volani« tudi letos postal častni prostovoljec. Po prevzemu avtomobila pred pisarno Zavoda Sopotniki v Sevnici sta se skupaj s koordinatorko enote občine Sevnica Vesno Šinkovec odpravila po uporabnico na Orehovo in jo peljala po nakupih. Vzeli so si tudi čas za malo daljše druženje ob kavi. Prav druženje, pogovor in preživljanje časa s starejšimi je tisto, zaradi česar storitev Zavoda Sopotniki ni samo prevoz, ampak tudi storitev, ki ima pomembno dodatno vrednost za uporabnike.

Medgeneracijsko sodelovanje je močan povezovalni element, ki je pomemben za razvoj in napredek družbe kot celote. Demografski trendi nakazujejo, da sodelovanje in sožitje različnih generacij v prihodnosti še bolj pomembno, pri tem pa pomembno vlogo nosijo prav prostovoljci, ki s svojim nesebičnim delovanjem pogosto pritegnejo tudi druge, da pomagajo in s tem aktivno prispevajo k dobrobiti skupnosti, znotraj katere živijo.

 

Hodimo za zdravje – delavnica pravilne hoje

Center za krepitev zdravja Sevnica za različne skupine večkrat letno organizira test hoje na 2 kilometra, katerega namen je preveriti telesno kondicijo in osnovne funkcije telesa, kot sta srčni utrip in krvni tlak.

V tednu mobilnosti so tako na več lokacijah po sevniški občini potekale brezplačne delavnice pravilne hoje – Hodimo za zdravje, s testiranjem hoje na 2 kilometra, v organizaciji Zdravstvenega doma Sevnica in Centra za krepitev zdravja Sevnica.

Hoja kot vsestranska, brezplačna in nezahtevna oblika vadbe je odlična metoda za vzdrževanje ali celo izboljšanje telesne pripravljenosti posameznika. Kot športna aktivnost je dobra izbira za vse generacije, primeren prostor za sproščeno hojo in druženje pa so tudi večnamenske poti ob Savi. Hoja je primerna izbira tudi za premagovanje krajših razdalj na poteh vsakdanjega življenja, torej po opravkih, manjših nakupih ali v službo. Izbira hoje namesto avtomobila ne pomeni samo skrbi za lastno zdravje in fizično pripravljenost, ampak tudi za zdravje narave oziroma okolja v katerem živimo.

Test hoje so v sklopu tedna mobilnosti in v duhu promocije zdravja ne delovnem mestu opravili tudi zaposleni na Občini Sevnica.

 

Akcija J »Smeško« – »Kisko« L

V sredo se je otrokom in vzgojiteljicama iz sevniškega vrtca Ciciban na sprehodu po mestu pridružil redar Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO) v sklopu jubilejne, 10. akcije »Smeško-Kisko«. Sprehodili so se do javnega parkirišča za Zdravstvenim domom Sevnica in že na poti podelili »Kiska«. Obesili so ga kar na predmet, ki je oviral dostop skupine otrok na pločnik.

Na parkirišču so podelili veliko »Smeškov« in se tako zahvalili vsem voznikom, ki s pravilnim parkiranjem omogočajo vsem pešcem, še najbolj pa majhnim otrokom, da se na območju prometa gibajo varneje.

Kljub temu, da akcija podeljevanja »Smeškov« in »Kiskov« poteka že vrsto let, nekateri vozniki še vedno niso pripravljeni pokazati dovolj strpnosti in razumevanja, sploh v primeru, ko prejmejo žalostnega »Kiska«. Tako kultura vožnje kot kultura parkiranja sta odraz kulture voznika kot osebe. Neupoštevanje prometnih predpisov in parkiranje na mestih, ki za to niso predvidena, povzroča nevšečnosti, predvsem pa vpliva na raven varnosti najmlajših in najmanjših udeležencev v prometu. Odgovornost za varnost otrok pa ne bi smela biti zgolj odgovornost staršev in skrbnikov, temveč odgovornost vseh, ki s svojim zglednim delovanjem v družbi prenašajo dobre navade na najmlajše generacije.

 

Program SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) je v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, DARS-om, Zvezo društev upokojencev Slovenije in drugimi pripravila projekt SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu, katerega namen je izvajati celovite preventivne dogodke oziroma usposabljanja za seniorje in upokojence kot aktivne udeležence v prometu.

V času dogodkov, ki so potekali v sklopu Sevniškega tedna mobilnosti, so predstavniki AVP, Policijske postaje Sevnica, DARS-a in drugih izvedli enodnevno izobraževanje in usposabljanje v Kulturnem domu Sevnica. Udeležence je uvodoma pozdravil predstavnik AVP in vodja projekta Sožitje Sebastijan Turk, ki je zbranim tudi osvežil znanje s področja cestno prometnih predpisov. Mojca Heco, predstavnica DARS-a, je udeležencem povedala več o varni vožnji po avtocestah in hitrih cestah. Komandir policijske postaje Sevnica Daniel Žnidarič je predstavil praktične izkušnje policije, Majda Zorec Karlovšek iz Združenja FORTOX pa je udeležencem svetovala glede zdravstvenih kriterijev za vožnjo. Teoretični del dogodka je sklenil predstavnik OZRK Slovenija, Hari Muratovič. V praktičnem delu so se udeleženci preventivnega dogodka lahko preizkusili v vožnji, pri kateri so jim svetovali ocenjevalci na vozniškem izpitu.

Organizacija takega preventivnega dogodka za promocijo večje varnosti seniorjev in upokojencev v cestnem prometu je v okviru različnih društev ob zadostnem številu prijav mogoča tudi izven tedna mobilnosti.

 

Javni forum o koristnih učinkih hoje na zdravje

V četrtek popoldan je v Knjižnici Sevnica potekal Javni forum o koristnih učinkih hoje na zdravje. Organizacija javnega foruma je del prizadevanj Občine Sevnica za spodbudo in krepitev zavedanja o pomenu gibanja za zdravo življenje.

Župan Srečko Ocvirk in direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica d. o. o. Mitja Udovč sta predstavila svoje poglede na upravljanje in urejanje javnih površin in druge pešcem namenjene infrastrukture v mestnih središčih.

Predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Rok Petančič je svoje besede namenil planinskim potem, kot najbolj razvejani in najbolj obširni infrastrukturi za pešce v državi.

Predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Brigita Župančič Tisovec je govorila o konkretnih koristnih učinkih hoje in drugih oblik gibanja na zdravje vseh generacij ter izpostavila, da so razlike v fizični pripravljenosti otrok danes in pred dvajsetimi leti resnično očitne.

Barbara Resnik, promotorka hoje, je zbranim predstavila svoj pogled na gibanje, na hojo in vse koristne učinke, ki jih ob gibanju čuti sama. Dobro prakso telesne aktivnosti skozi vodene vadbe uspešno prenaša tudi na druge in tako krepi ne zgolj lastno, ampak tudi njihovo zdravje.

 

Sevniški teden mobilnosti zaključen z osredno prireditvijo v Krmelju

Letošnjo osrednjo prireditev Evropskega tedna mobilnosti je s pestrim programom z vsebinami, vezanimi na temeljno sporočilnost trajnostne mobilnosti gostila Osnovna šola Krmelj.

Skladno z letošnjim sloganom Evropskega tedna mobilnosti »Gremo peš!« so bile poti sevniških osnovnošolcev v Krmelj organizirane kot pohodi ali kolesarski izlet. Med tem, ko so pohodnike spremljali učitelji in sodelavci Občinske uprave, ki skrbijo za vsakoletno koordinacijo in organizacijo  Sevniškega tedna mobilnosti, so mlade kolesarje na poti spremljali člani Kolesarskega društva Sevnica in s tem dodatno poskrbeli za njihovo varnost.

Prireditev v Krmelju je otvoril Knapec, ki je zbrane pozdravil v svojem značilnem slogu. Pozdrave sta zbranim namenila tudi ravnateljica Osnovne šole Krmelj Gusta Mirt in župan Srečko Ocvirk, ki je v svojem nagovoru vnovič izpostavil, da zaradi hitrega načina življenja pogosto pozabimo, da se lahko na krajšo pot odpravimo tudi peš.

Predstavnice društva Šola zdravja in Centra za krepitev zdravja so poskrbele za zabavno predstavitev pravilnega nošenja šolskih torb in krajšo telovadbo po načelih 1000 gibov. Policisti policijske postaje Sevnica so učencem razkazali tudi svojo opremo.

Publiko so s plesno točko, recitacijo in petjem dodatno ogreli učenci Osnovne šole Krmelj, košarkarji invalidi pa so s svojo demonstracijo dokazali, da je besedna zveza »Ne morem« samo izgovor.  Osnovnošolci so se skozi plesne delavnice naučili še osnovnih plesnih korakov. Prireditev je sklenil nastop Veselih Dolenjcev, ki so s svojo glasbo poskrbeli, da so osnovnošolci naučene plesne korake tudi uporabili.

 

S kolesom ob Savi

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice ob Evropskem tednu mobilnosti prirejajo kolesarsko popotovanje "S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic, ki bo to soboto, 21. septembra 2019, s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah s postanki na vseh železniških postajah do Radeč.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu, organizirano in na lastno odgovornost.

Na pobudo ZD Radeče in ZD Krško se popotovanje priključuje svetovni akciji Prekolesarimo svet, kot podpora kolesarjev ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora s ciljem širiti zavedanje, da samomore lahko preprečimo.

 


Občinska uprava Občine Sevnica