Tedenske novice 18.10.2019

 

Občina Sevnica med 5 najbolj aktivnimi občinami

Na zaključni prireditvi Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekala 16. oktobra v Kopru, je Občina Sevnica s strani nacionalne medresorske skupine za trajnostno mobilnost prejela priznanje za najbolj aktivno občino, s čimer se je uvrstila med 5 najbolj aktivnih v kategoriji nemestnih občin, ki uspešno in dosledno izvajajo aktivnosti za promocijo trajnostne mobilnosti.

V občini Sevnica je bilo v letošnjem letu v sklopu Evropskega tedna mobilnosti izvedenih kar 22 dogodkov, pri izvedbi je sodelovalo 32 ustanov, dogodkov se je udeležilo nekaj več kot 2500 posameznic in posameznikov. Dogodki so bili namenjeni vsem generacijam.

Spodbujanje trajnostne mobilnosti pri vsakodnevnih opravilih in preoblikovanje navad občank in občanov v dolgoročno zmanjšanje izpustov CO2 zaradi zmanjšanja uporabe avtomobilov in splošno izboljšanje zdravja ter počutja je eden izmed pomembnih ciljev Občine Sevnica, ki bo tudi v prihodnje sprejemala ukrepe za spodbujanje trajnega načina življenja vse dni v letu, ne zgolj v času tedna mobilnosti.

 

Grajski gozd bogatejši za 14 novih dreves

Ob svetovnem dnevu hoje, 15. oktobra, je v organizaciji Zavoda KŠTM Sevnica skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, Centra za podjetništvo in turizem Krško in Kmečko zadrugo Sevnica potekal tudi Dan tematske poti Gozd je kultura. Tematska pot je zasnovana tako, da obiskovalca v spremstvu strokovno usposobljenega vodiča popelje po grajskem gozdu in grajskem parku, pri čemer spoznava gozd, njegovo biotsko raznovrstnost in uporabno vrednost v vseh okvirjih.  Poleg pogostih drevesnih vrst v gozdu raste tudi nekaj redkejših primerkov. Vse drevesne vrste so predstavljene kot živa drevesa v gozdu ter tudi na zanimiv in interaktiven način s pomočjo interpretacijske točke »Deblak«.

Zbrane na dogodku sta najprej pozdravila idejni vodja tematske poti in sodelavec Zavoda za gozdove Jože Prah in direktorica zavoda KŠTM Mojca Pernovšek. Svoje poglede na hojo in preživljanje prostega časa v naravi je predstavila Mojca Makovec Haložan, mag. turizma, iz Zadruge za razvoj podeželja. Doc. dr. Matjaž Čater iz Gozdarskega inštituta Slovenije pa je predstavil nekaj aktualnih gozdarskih vsebin.

Sledila je zasaditev plodonosnih in medovitih mladih dreves v grajskem gozdu, pri čemer so pomagali sevniški župan Srečko Ocvirk, krški podžupan Vlado Grahovac, direktor Kmečke zadruge Sevnica Borut Florjančič, direktorica KŠTM Mojca Pernovšek s sodelavci, direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič s sodelavci, Miloš Brinovec iz Zavoda za gozdove Slovenije s sodelavci, ravnateljice in ravnatelj sevniških osnovnih šol Vesna Vidic Jeraj, Zvonka Mrgole, Marija Brce, Mirjana Jelančič in mag. Vincenc Frece, predstavnica Zavoda RS za varstvo narave Tanja Košar Starič in drugi.

Po končani zasaditvi so se pod vodstvom Jožeta Praha zbrani odpravili po tematski poti Gozd je kultura, na kateri je potekala tudi premierna predstavitev nove interpretacijske točke »Gozdni telefon«.

 

Danes krajevni praznik praznuje Krajevna skupnost Krmelj

Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj ob prazniku Krajevne skupnosti Krmelj bo potekala danes v Kulturnem domu Krmelj s pričetkom ob 18. uri.

Kulturni program bodo sooblikovali učenci in učenke Osnovne šole Krmelj in Jošt Fister na ksilofonu, moderirali pa bosta Renata Mlinarič in Polona Starič.

V sklopu dogodkov ob praznovanju v Kulturnem domu Krmelj poteka tudi razstava likovnih del in fotografij likovne in foto sekcije Društva svoboda Krmelj.

 

Predstavitev dokumentarnega filma »Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi«

Naslednji četrtek, 24. oktobra, bo v Kulturnem domu Sevnica potekala predstavitev dokumentarnega filma z naslovom »Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi« družbe HESS, d.o.o. Ogled filma bo dopolnila okrogla miza z naslovom »Sevnica pred in po izgradnji hidroelektrarn«. Okroglo mizo bodo sooblikovali direktor HESS, d.o.o. Bogdan Barbič, direktor podjetja INFRA d.o.o. mag. Vojko Sotošek, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik Ribiške družine Sevnica Sandi Kosmač in Andrej Štricelj, upokojeni sodelavec družbe HESS, d.o.o., ki je pri izgradnji aktivno sodeloval kot vodja službe kontrolinga.

Dolino spodnje Save je v zadnjih desetletjih najbolj zaznamovala prav gradnja verige hidroelektrarn, ki je precej posegla v naravno okolje. Reki Savi ter krajem ob njej je dala ne le novo podobo, temveč je v Posavje prinesla tudi novo gospodarsko in razvojno razsežnost. S tega vidika je predstavitev snovanja, načrtovanja, projektiranja in izgradnje posameznih elektrarn pomemben prispevek k razumevanju izkoriščanja energetskega potenciala Save na območju Posavja.

 

Osrednja posavska proslava v počastitev dneva suverenosti

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice skupaj z Občino Brežice in Posavskim muzejem Brežice prirejata osrednjo posavsko proslavo v počastitev dneva suverenosti, 24. oktobra v Viteški dvorani gradu Brežice, s pričetkom ob 18. uri. Slavnostni govornik bo Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.


Občinska uprava Občine Sevnica