Tedenske novice 25.10.2019

 

10. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Člani občinskega sveta so na 10. redni seji, 24. oktobra po skrajšanem postopku sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, ki je sedaj ustrezno prilagojen zakonodaji na državni ravni.

Nadalje so člani občinskega sveta sprejeli sklep, da se prične z izvajanjem ukrepov za dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica in sicer za prenos dejavnosti in prezaposlitev zaposlenih Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, nadalje pa še sklep, da se ob sprejemu poslovnega načrta Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za del leta 2020 predstavi tudi gradivo, ki vsebuje terminski plan, previdene finančne učinke izvedbe postopkov načrtovanega prenosa neobvezne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica ter izvedbe postopka likvidacije Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, pregled stanja infrastrukture plinovodnega omrežja in izvleček iz lokalnega energetskega koncepta. Člani občinskega sveta so s sklepom določili tudi, da se zaradi reorganizacije poslovanja in predvidenih aktivnosti likvidacije Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica v letu 2019 ne izvede razpis za direktorja javnega podjetja. Do konca vseh postopkov likvidacije se tako sedanjemu direktorju Antonu Krajncu dodeli funkcija vršilca dolžnosti.

Člani občinskega sveta so nato še sprejeli sklep o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2019.

 

Začenjajo se obnovitvena dela strehe Tončkovega doma na Lisci

Tončkov dom na Lisci je v zadnjih letih, odkar je bilo lastništvo s strani Planinskega društva Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenije preneseno na Občino Sevnica, predmet več posodobitev, saj Občina Sevnica vsako leto namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje tako doma kot okolice. Obnova strehe Tončkovega doma se bo tako pričela ta konec tedna.

Izvedena bo nova strešna konstrukcija nad celotnim zidanim objektom, ki po obliki ne bo preveč odstopala od obstoječe. Rekonstrukcija strehe bo zahteven poseg, predvsem zaradi omejenega dostopa in stalne prisotnosti obiskovalcev. Posebna pozornost bo v naslednjih mesecih tako namenjena skrbi za varnost tako izvajalcev kot vseh obiskovalcev Lisce, časovni načrt izvedbe del pa se bo prilagajal glede na vremenske razmere.

 

Občina Sevnica prejemnica priznanja Planetu prijazna občina

Včeraj so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru sejma Narava - zdravje podelili nazive Planetu zemlja prijazna občina, ki jih že deseto leto zapored podeljuje Društvo Planet Zemlja. Občina Sevnica je v kategoriji občin z več kot 10 tisoč prebivalci vnovič prejela priznanje za prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje boljše kakovosti bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja.

 

Občinska gasilska vaja danes ob 17. uri

Gasilska zveza Sevnica bo danes ob 17. uri pri Zbirnem centru Komunale Sevnica izvedla občinsko gasilko vajo. Ob 17. do 19. ure zato pričakujejo povečan promet vozil s prednostjo v smereh iz Loke pri Zidanem Mostu, Blance in Boštanja proti Sevnici, od 19. do 20. ure pa v nasprotno smer. Za aktiviranje gasilskih enot bo uporabljen sistem javnega alarmiranja.

 

Nocoj krajevni praznik obeležuje Krajevna skupnost Šentjanž

Krajevna skupnost Šentjanž nocoj obeležuje svoj krajevni praznik. Osrednja slovesnost, na kateri bodo obeležili tudi 40. obletnico Društva prijateljev mladine Šentjanž, bo potekala v Kulturni dvorani Šentjanž, s pričetkom ob 18. uri. Kulturni program bodo sooblikovali učenke in učenci Osnovne šole Mirana Majcna Šentjanž skupaj z mentoricami.

 

90-letnica Prostovoljnega gasilskega društva Krmelj

Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj letos obeležuje 90. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti bodo to soboto ob 16. uri v prostorih Prehrane pri Marjani v Krmelju pripravili slovesnost ob kateri bodo prevzeli tudi novo vozilo gasilsko GVGP-1.

 

Občinska uprava Občine Sevnica