Člani sveta KS Šentjanž

 

Seznam članov sveta KS Šentjanž,
izvoljenih na volitvah 18.11.2018,
mandat 2018 - 2022

 

BOŠTJAN REPOVŽ, Šentjanž 24a, 8297 Šentjanž, 8297 Šentjanž, predsednik,
GSM: (031) 257-778

 

PETRA MAJCEN, Šentjanž 6, 8297 Šentjanž, podpredsednica


DEJAN SKOPORC, Koludrje 7b, 8297 Šentjanž

 

FRANC AJNIHAR, Srednik 7, 8297 Šentjanž

 

MAJA SKOPOREC, Leskovec v Podborštu 37, 8297 Šentjanž

 

GAŠPER ZUPAN, Podboršt 9, 8297 Šentjanž

 

MARJETKA ERMAN, Kladje pri Krmelju 7, 8297 Šentjanž

 

JOŽE DRAGAN, Veliki Cirnik 3, 8297 Šentjanž

 

PETRA JAZBEC, Svinjsko 10, 8297 Šentjanž

 

IRENA ODLAZEK, Osredek pri Krmelju 12, 8297 Šentjanž

 

MOJCA VOZELJ, Budna vas 7, 8297 Šentjanž