Člani sveta KS Loka pri Zidanem Mostu

 

Seznam članov sveta KS Loka pri Zidanem Mostu,
izvoljenih na volitvah 18.11.2018,
mandat 2018 - 2022

 


ALEKSANDER FILE, Radež 1a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, predsednik, GSM: (068) 601-567

 

ZORAN CVAR, Loka pri Zidanem Mostu 27, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, podpredsednik

 

BOGDAN GOMBOC, Račica 40, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

 

RUDI KAJTNA, Žirovnica 13, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

 

JOŽE KOKALJ, Čelovnik 6, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

 

FRANJA STRNIŠA, Čelovnik 9a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

 

MATJAŽ FELICIJAN, Šentjur na Polju 20, 1434 Loka pri Zidanem Mostu


BARBARA ZAKRAJŠEK, Šentjur na Polju 3, 1434 Loka pri Zidanem Mostu


HELENA ZIDARIČ KOŽAR, Okroglice 21, 1434 Loka pri Zidanem Mostu


LUDVIK CESAR, Razbor 8c, 1434 Loka pri Zidanem Mostu