Občina Sevnica

 

V upravnem smislu občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.

Župan in člani občinskega sveta, ki jih je v naši občini 25, so občinski funkcionarji. Njihov mandat traja 4 leta. Občina ima tudi druga delovna telesa, komisije in odbore, katerih ustanovitev, naloge in sestavo določa zakon, odlok ali poslovnik občinskega sveta.

Vse neposredne naloge v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja občinska uprava. Glede izvajanja odločitev občinskega sveta je uprava odgovorna občinskemu svetu, glede izvajanja zadev, ki jih nanjo prenese država, pa je odgovorna pristojnemu ministrstvu.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave Zvone Košmerl.

Uradne ure Občinske uprave Občine Sevnica so:

v ponedeljek od 7.30 do 10.00 in od 11.00 do 15.00

v torek od 7.30 do 10.00 in od 11.00 do 15.00

v sredo od 7.30 do 10.00 in od 11.00 do 17.00

v četrtek od 7.30 do 10.00 in od 11.00 do 15.00

v petek od 7.30 do 10.00 in od 11.00 do 13.00,

razen v času, ko so delavci zaradi službenih nalog po predhodnem dovoljenju župana, direktorja Občinske uprave ali vodij oddelkov službeno odsotni.

Sprejem strank pri županu se praviloma opravlja  po predhodnem dogovoru s višjo svetovalko župana v kabinetu župana, telefon 07-81-61-213.

Naslov in uradni podatki:
Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

Telefon - sprejemna pisarna: 07 81 61 200,
Faks: 07 81 61 210.

Seznam kontaktov vseh zaposlenih

IBAN: SI56013100100008286

BIC KODA BANKE: BSLJSI2X

Davčna številka: SI99767392

Matična številka: 5883008

Elektronski naslov:

Varen elektronski naslov: