Predstavniki v svetih drugih zavodov

 

PREDSTAVNIKI LOKALNE SKUPNOSTI
V SVETIH DRUGIH JAVNIH ZAVODOV

Zadnji popravki: 07.08.2020Predstavnik lokalne skupnosti v Svetu Centra za socialno delo Sevnica:

Vanja Žulič, Trnovec 16, Zabukovje.

Imenovanje: 21.9.2016

Predstavnica lokalne skupnosti v Svetu socialnovarstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu:

Doris Možic Žičkar, Boštanj 39a, Boštanj.
Imenovanje: 15. 2. 2017

Predstavnik lokalne skupnosti v Svetu socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca:

Franc Pipan, Cesta na Dobravo 27, Sevnica.

Imenovanje: 15.2.2017

Predstavnik ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnika lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Šolski center Krško – Sevnica:

dr. Andrej Lisec, Dolenji Boštanj 118, Boštanj
Imenovanje: 24. 4. 2013