Zapisniki sej občinskega sveta - mandat 2010-2014

 

ZA P I S N I K  4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila 26.9., 29.9., 30.9. in 1. 10. 2014

Z A P I S N I K  30. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 9. 2014

Z A P I S N I K 29. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 11. 6. 2014

Z A P I S N I K 28. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23. 4. 2014

Z A P I S N I K 27. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 26. 3. 2014

Z A P I S N I K 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 29. 1. 2014

Z A P I S N I K 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 27. 11. 2013

Z A P I S N I K 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23. 10. 2013

Z A P I S N I K 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 18. 9. 2013

Z A P I S N I K 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 19. 6. 2013

Z A P I S N I K 21. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 24. 4. 2013

Z A P I S N I K 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 27. 3. 2013

Z A P I S N I K 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 27. 2. 2013

Z A P I S N I K 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 19. 12. 2012

Z A P I S N I K 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 19. 11. 2012

Z A P I S N I K 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila 7., 8., 9. 11. 2012

Z A P I S N I K   2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila 23., 24., 25. in 26. 10. 2012

Z A P I S N I K 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 10. 2012

Z A P I S N I K 15. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 19. 9. 2012

Z A P I S N I K 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 6. 2012

Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 16. 5. 2012

Z A P I S N I K 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 11. 4. 2012

Z A P I S N I K 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila 15.3., 16.3. in 19.3. 2012

Z A P I S N I K 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 29. 2. 2012

Z A P I S N I K 10. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 25. 1. 2012

Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 7. 12. 2011

Z A P I S N I K 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v petek, 30. 9. 2011
in nadaljevanje v sredo 5.10.2011

Z A P I S N I K   7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 7. 2011

Z A P I S N I K   6. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 15. 6. 2011

Z A P I S N I K  5. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 4. 2011

Z A P I S N I K  4. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v ponedeljek, 28. 2. 2011

Z A P I S N I K   3. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 26. 1. 2011

Z A P I S N I K  2. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 8. 12. 2010

Z A P I S N I K  1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 27. 10. 2010