Tedenske novice 12.4.2019


Pričenja se ureditev širšega območja med avtobusno in železniško postajo

Območje parkirišča pri Železniški postaji Sevnica in Kvedrova cesta na odseku med sedanjo avtobusno in železniško postajo sta prometno in tehnično neurejena, zato je Občina Sevnica pristopila k pridobivanju zemljišč ter k pripravi potrebne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev parkirišča, pločnika z javno razsvetljavo in novega avtobusnega postajališča. Predvidene posodobitve izhajajo iz usmeritev Celostne prometne strategije Občine Sevnica, sprejete v letu 2017.

V okviru investicije je predvidena ureditev parkirišča pri železniški postaji s hortikulturnimi ureditvami po prejetih kulturno-varstvenih pogojih ter s štirimi polnilnimi mesti za električna vozila, skladno s pogoji razpisa. Po pogojih razpisa, ki spodbuja ukrepe trajnostne mobilnosti, torej uporabe javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja, bo na tem parkirišču, ki bo pridobilo status P+R (»parkiraj in se odpelji«), po gradbeni preureditvi uveden tudi spremenjen režim parkiranja. Parkiranje bo tam tako dovoljeno uporabnikom javnega potniškega prometa.

Na območju manjšega parkirišča med skladišči tovornega prometa in zelenico bo zgrajeno novo avtobusno postajališče, ki bo lažje nudilo možnost povezovanja ter prestopanja z vlaka na avtobus in obratno. Investicija zajema tudi celovito obnovo obstoječega pločnika med sedanjo avtobusno in železniško postajo z ureditvijo javne razsvetljave območja ter preureditvijo sedanje avtobusne postaje v parkirišča za osebne avtomobile. V investicijski sklop spadajo tudi vse potrebne zaščite in preureditve komunalnih vodov.

Investicija je bila uspešno prijavljena na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za ukrepe trajnostne mobilnosti. Tako bo investicijski projekt s skupno pogodbeno vrednostjo dobrih 475 evrov sofinanciran v deležu 225 tisoč evrov. Dobro polovico bo iz proračuna zagotovila Občina Sevnica. Vodilni izvajalec del je Kostak d. d. iz Krškega. S precejšnjimi prometnimi posegi bo na tem območju oviran in spremenjen prometni režim, zato vse uporabnike prosimo za pozornost in strpnost ter dosledno upoštevanje spremenjenih prometnih ureditev med izvajanjem del s predvidenim zaključkom še v letošnjem letu.

 

Minister za javno upravo na delovnem obisku v Sevnici

Sevnico je v sredo obiskal minister za javno upravo Rudi Medved. Delovni obisk v občinski stavbi je zajemal srečanje z načelnicama upravne enote Sevnica in Krško, Mojco Dolar in mag. Lidijo Božič, ter vodjo Oddelka za občo upravo na upravni enoti Brežice Alison Teodorovič. Predstavnice upravnih enot so pozdravile odločitev ministra o tovrstnih delovnih srečanjih, namenjenih skupnemu iskanju rešitev za izboljšanje pogojev delovanja upravnih enot. Srečanja pa so namenjena tudi izmenjavi dobrih praks.

Minister je poudaril, da so tovrstna srečanja nujna, saj spodbujajo konstruktivni dialog in reševanje konkretnih zadev, ter pohvalil delovanje posavskih upravnih enot. Srečal se je tudi z županom Srečkom Ocvirkom. Na srečanju z županom je bilo izpostavljeno dobro in aktivno sodelovanje občine z vlado in ministrstvi, tudi z ministrstvom za javno upravo. Odprla sta več področij, med njimi izvajanja upravnih postopkov, aktivnosti starega mestnega jedra z upravnim delom in storitvami, možnosti vzpostavitve fizične točke Vem, po novem SPOT, ter sodelovanje na področju odprave administrativnih ovir pri razvoju nekaterih projektov.

 

Srečanje župana z Društvom U3 Sevnica

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica je na eno od študijskih predavanj tudi letos povabilo župana Srečka Ocvirka. Dogodek izobraževalno-družabnega značaja je potekal v torek. Po uvodnemu pozdravu ženskega pevskega zbora Utrinek in nagovoru predsednika Saše Jejčiča je župan Srečko Ocvirk članicam in članom podrobno predstavil delo občine na številnih področjih, med njimi prostorsko načrtovanje, cestne, komunalne in druge okoljske ureditve, urejanje javnih stavb, skrb za vzgojo in izobraževanje ter vsa druga družbena področja. V drugem delu je odgovoril na raznolika aktualna vprašanja, vezana na delo občine.

 

Predstavili delovanje Centra za duševno zdravje odraslih Posavje

V okviru implementacije Resolucije nacionalnega programa za duševno zdravje je bil v Zdravstvenem domu Sevnica v začetku marca ustanovljen Center za duševno zdravje odraslih Posavje, ki je namenjen prebivalcem občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Radeče. Delovanje centra poteka po standardih, ki vključujejo klinične poti in protokole sodelovanja, pripravljene z namenom čim lažje dostopnosti storitev za duševno zdravje in učinkovitega sodelovanja med službami v lokalnih okoljih v korist uporabnikov.

Skupno srečanje s predstavitvijo delovanja centra in interdisciplinarnega tima je potekalo danes v Zdravstvenem domu Sevnica. S tem so hkrati počastili nedavni svetovni dan zdravja. Dogodka se je udeležil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci.

 

Sevniška pediatrinja izbrana za »Pediatrinjo leta 2019«

V okviru akcije Moj zdravnik, ki jo je 23. leto zapored organizirala revija Viva, so podelili nagrado za pediatrinjo leta 2019. Naziv je prejela doktorica medicine Ksenija Kozorog, specialistka pediatrije iz Zdravstvenega doma Sevnica.

 


Občinska uprava Občine Sevnica