Tedenske novice 30.8.2019

 

Bazen Sevnica zaključuje kopalno sezono

To nedeljo sevniški bazen zaključuje letošnji kopalno sezono. Že v ponedeljek se začenjajo priprave gradbišča ter izvajanje rušitvenih in gradbenih del za pričetek 2. faze obnove bazena, to je celostne obnove strojnice.

Načrtovana je zamenjava filtrov, črpalk in naprav za kemijsko pripravo vode. Na že pripravljeno inštalacijo se bo priklopil sistem za masažo, ki bo novost na sevniškem bazenu. V strojnici bodo zamenjane tudi vse elektro inštalacije. Več kot 30 let staro tehnologijo bo tako zamenjala nova, ki bo racionalizirala obratovalne stroške in dodatno prispevala k boljšemu nadzoru nad kakovostjo kopalne vode.

Zaključek projekta obnove kot druge faze celostne prenove sevniškega bazena je predviden za začetek leta 2020.

 

Sanacija plazu na Kalu uspešno zaključena

V teh dneh so se zaključila gradbena dela sanacije plazu na Kalu, ki so potekala v poletnih mesecih.

Plaz na območju ceste Šentjanž–Štajngrob je v letu 2017 povzročil poškodbe, ki so se kljub utrjevanju ceste ob vsakem močnem deževju izražale v posedanju in drsenju materiala s ceste. Občina Sevnica je decembra 2017 s pomočjo nacionalnega sistema za ocenjevanje škode AJDA prijavila nastalo škodo po plazu pristojnemu ministrstvu.

Zaradi obsežnosti plazu in zahtevnih gradbenih posegov je Občina Sevnica uspešno pridobila sredstva za sanacijo s strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč.

Občina Sevnica je uredila vse potrebne postopke priprave projektne dokumentacije in zagotovila izvedbo nadzora pri izvajanju projekta sanacije. Prav tako se je uspešno dogovorila z lastniki mejnih zemljišč za širši poseg v prostor z namenom temeljite in učinkovite sanacije ceste.

Izvedena je bila stabilizacija terena z izvedbo pilotne stene, na robu ceste pod pobočjem je bila vgrajena drenaža in meteorna odvodnja, ki še dodatno preprečuje nabiranje vode na cestišču, ki se bo sedaj iztekala v novo urejeni jarek. Cesta je na novo asfaltirana.

Gradbena dela v pogodbeni vrednosti 309 tisoč evrov je izvedel na razpisu izbrani izvajalec, to je podjetje Pavčnik d.o.o. iz Dola pri Hrastniku. 248 tisoč evrov je za sanacijo namenilo prej omenjeno ministrstvo.

Gradbena dela so potekala skladno s terminskim planom. Cesta je odprta in že v uporabi, kar je pred začetkom novega šolskega leta pomembna novica tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec ali pouk na Osnovni šoli Mirana Majcna Šentjanž.

 

Lokacije zbiralnikov odpadnega jedilnega olja v sevniški občini

V torek so na sevniškem gradu partnerji projekta »Olje nekoliko drugače« predstavili svoje aktivnosti, ki so usmerjene v promocijo pravilnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem. V sklopu projekta so v posavskih občinah postavili rumene namenske zbiralnike, za občanom prijazno in dostopnejše zbiranje odpadnega jedilnega olja.

 

V sevniški občini so zabojniki postavljeni ob ekoloških otokih na naslednjih lokacijah:

  • pri Bazenu Sevnica,
  • pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica,
  • pri vhodu v športni park ob Savi,
  • pri stanovanjskih blokih Pod Vrtačo,
  • na lokaciji Dolenji Boštanj 55,
  • pri pokopališču Boštanj,
  • pri trgovini na Blanci,
  • pri Osnovni šoli Mirana Majcna Šentjanž,
  • pri igrišču v Loki pri Zidanem mostu.

 

Ohlajeno odpadno jedilno olje je priporočljivo zbirati v odpadni plastenki. V okviru projekta so bile razdeljene tudi hišne zbirne posodice za odpadno olje, ki uporabnikom še dodatno olajšujejo zbiranje. Zbirne posodice so občanom brezplačno na voljo na sedežu Komunale Sevnica ter v Zbirnem centru Sevnica.

V rumene zbiralnike nikakor ne sodijo odpadna mineralna olja, torej avtomobilska olja, saj so le-ta opredeljena kot nevaren odpadek.

 

5. Sevniški planinski maraton

Športno tekmovalna in pohodno rekreativna prireditev, ki jo peto leto zapored organizira Planinsko društvo Lisca Sevnica, bo potekala to soboto, 31. avgusta, s startom in ciljem na igrišču pri Športnem domu Sevnica.

Dogodek je namenjen vsem starostnim skupinam in ponuja izzive pohodnikom, tekačem, rekreacijo družinam in športno preizkušnjo najmlajšim. Prireditev je tako tekmovalna kot rekreativna, njen osnovni namen pa je druženje ob gibanju. Poti maratona vodijo pretežno po markiranih planinskih poteh ter mimo kulturnih in naravnih znamenitosti. Na poteh bodo kontrolne točke z okrepčili, kulturnim programom in animacijami za najmlajše.

V popoldanskih urah bodo pri Športnem domu Sevnica organizirane različne športno-animacijske aktivnosti, udeleženci maratona pa se bodo po prihodu na cilj lahko osvežili v prenovljenem sevniškem bazenu.

 

Odprte so prijave na sevniško 10ko

Praznik tekačev, Sevniška desetka, ki ga organizira Javni zavod KŠTM, bo v nedeljo, 8. septembra. Za izvedbo teka bo poskrbela ekipa Atletskega kluba Sevnica.

Predprijave potekajo do 7. septembra, s prijavnim elektronskim obrazcem, ki je na voljo na spletnih straneh KŠTM in Atletskega kluba. Prijava bo mogoča tudi na dan teka, najkasneje 30 minut pred začetkom.

Za tekače so organizatorji pripravili 10 otroških in 10 članskih težavnostnih kategorij. Sevniška desetka bo izvedena v vsakem vremenu.

 

Brezplačni prvi vpis v Knjižnico Sevnica

Sevniška knjižnica letos praznuje 60-letnico delovanja. Ob tej priložnosti bo 60 dni (od 2. septembra do 30. oktobra) omogočala brezplačni prvi vpis v knjižnico, ki namenjen vsem, ki v knjižnico še nikoli niso bili včlanjeni. Vpis je mogoč v vseh treh enotah, torej v Sevnici ter v Izposojevališču Krmelj in Loka pri Zidanem mostu.

V Knjižnici Sevnica zbirajo, obdelujejo, hranijo in izposojajo raznovrstno knjižnično gradivo, v svoji zbirki so konec leta 2018 hranili 25.943 enot knjižničnega gradiva, zbirko pa z vsakim letom povečujejo. Pomemben del delovanja knjižnice predstavlja izvajanje domoznanske dejavnosti, to je pridobivanje, obdelava in hranjenje domoznanskega gradiva, pomembnega za lokalno skupnost, s čimer knjižnica pomembno prispeva k ohranjanju zgodovine sevniške občine in zgodb posameznikov, ki so svojim delovanjem sooblikovali njen razvoj.

 

Občinska uprava Občine Sevnica