Kanalizacija in čistilna naprava Orehovo

 

http://www.mgrt.gov.si
http://www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.


Občina Sevnica želi z investicijo rešiti probleme odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na območju naselja Orehovo. Predmet investicije je operacija v javno infrastrukturo, ki je v javnem interesu. Z investicijo bo zgrajenih 1.194,22 m gravitacijskih kanalov za odvod komunalnih odpadnih voda, tlačni vod v dolžini 424,07 m, dva črpališča in čistilna naprava Orehovo v velikosti 300 PE.


Ocenjena vrednost projekta (brez ddv): 637.215     €
Višina sofinancerskih sredstev Evropske unije,
Evropskega sklada za regionalni razvoj: 541.630 €
Začetek operacije: 17.03.2011
Zaključek operacije: 30.09.2013

Kontaktna oseba:
Jurij Kuhar

tel.: 07-81-61-208,
GSM:051/306-288