Obvestilo o naročilu RNO priključka na odprtem širokopasovnem omrežju

 

Občina Sevnica obvešča, da je podjetje GVO, d.o.o.na svoji spletni strani

http://www.gvo.si/sl/kaj_ponujamo/OSO_za_obcane/sevnica

objavilo:

  • informacije v zvezi z izgradnjo priključkov na OŠO
    (vključno z novim obrazcem za naročanje RNO – za občane),
  • podatke o operaterjih, s katerimi imamo sklenjene pogodbe za ponujanje storitev na OŠO,
  • kontakte odgovornih oseb po posameznih občinah in
  • druge splošne informacije.

 

Odslej se bo interes po izgradnji priključkov zbiral prek novih obrazcev in ne več prek pogodb, ki jih občani pošiljajo na GVO d.o.o.  Pogodbe, ki so že bile poslane na GVO, d.o.o. se bodo upoštevale enako kot novi obrazec, stranke pa bodo pred izgradnjo podpisale novo pogodbo. Cena ostaja 160 EUR + DDV za vse, ki bodo izgradnjo priključka naročili do 15.9.2013.

Dodatne informacije in pojasnila posreduje Matej Kušar, Enota projektive, geodezije, razvoja in ekonomike, Oddelek za poslovno podporo, član Skupine Telekom Slovenije, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.

Kontakt:
GSM: 051 307 888
tel.: 01 234 10 53
faks: 01 234 66 68

Sevnica, 19. julij 2013

Informacije – GVO d.o.o.


Za področje krajevnih skupnosti Sevnica, Blanca in Zabukovje:
matejko.resnik@telekom.si
GSM: 031 227 594

Za področje krajevnih skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in Boštanj:
josip.ivanisevic@telekom.si
GSM: 041 774 967

Za področje krajevnih skupnosti Studenec, Primož, Tržišče, Krmelj in Šentjanž:
sebastjan.spec@telekom.si
GSM: 031 769 604